Projects

Arabian Nights

Michael Harvey
In November 2010, celebrated Storyteller and author Michael Harvey led a series of Welsh Language workshops with six Primary Schools in Rhondda Cynon Taff.

Over two hundred and twenty pupils from YGG Bodringallt, Abercynon, Tonyrefail, Pont Sion Norton, Llyn y Forwent and Evan James created poetry exploring themes in the Tales from 1001 Arabian Nights.

The workshops were arranged in partnership with the Rhondda Cynon Taff Venue Audience Development Manager to link with the Welsh Language Pantomime of Aladdin being shown at the Muni in Pontypridd, MARTYN A’R LAMP HUDOL composed and directed by Martyn Geraint.

YGG Bodringallt with Michael Harvey
Year 2

Dyma’r djinn yn ymestyn mas o’r botel
Fel cynffon pysgodyn euraidd yn esmytho’r tonnau hud
Yn y mwg mae’r pysgotwr yn gweld
Ei dristwch yn sgleinio fel seren aur
Ei wilder yn pefrio fel seren borffor
Ei ddicter yn disglerio fel seren felen
Ei ofn yn tywyllu fel seren wen.

YGG Abercynon with Michael Harvey
Year 3 & 4

Mae hen fenyw yn cerdded
Yn yr anialwch
Ffon o hen dderwen yn ei llaw chwith
Ei chrychau fel y twyni tywod
Golau ei chalon yn sgleinio
Fel diamwnt yng nghanwyll ei llygad.

YGG Tonyrefail with Michael Harvey
Year 1 & 2

Y brenin yn edrych ar batryman mendi ar
Ddwylo ei ferch ac yn gweld
Blodau newydd ei hagor
Sbeirals fel djinn yn dod o botel
Lan i awyr y nos
Llawer o sêr fel diamwntau
Yn disgleirio ar wely’r dywysoges.

YGG Pont Sion Norton with Michael Harvey
Year 4

Ei lygaid gwyrdd llonydd yn gwthio ofn fy nghalon
Ei gleddyf yn ymosod ar bopeth
Roedd llwch y llawr yn crafu fy llygaid
‘Fy ngŵr i ydy hwnna!’ bloeddiais i.

YGG Llyn y Forwyn with Michael Harvey
Years 5 & 6

Rwy’n gafael yn y goeden
Gan edrych i lawr ac
Aros am i’r ddaer agor
Mae’r llyn yn adlwyrchu’r sêr
Mae fy nhristwch yn llifo yn fy mhen
Mae tonnau o ofn yn fy mreichiau
Mae cywilydd yn diferu o fy llygaid
Mae gobaith yn byrleymu yn fy nghalon.

YGG Evan James with Michael Harvey
Year 4 & 5

Mae dy stori di yn
Llithro i mewn i fy nghlustiau
Mae dy eiriau di
Yn cyffwrdd â fy meddwl
Mae dy luniau di
Yn gafael yn fy nghof
Mae fy nheimladau i yn
Torri fy nghalon..