Prosiectau

Ysgrifennwyr Ysbryd y Môr

rhian_edwards_-_photo_by_john_briggs_-_150

Cafodd grŵp o gleifion cronig ychwanegiad blaengar i’w triniaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg dan arweiniad y bardd arobryn Rhian Edwards. Ysgrifennodd y grŵp gerddi tymherau gan drafod emosiynau positif a negatif. Yn ogystal â hyn ysgrifennodd aelodau o’r grŵp am eu cartrefi a’u plentyndod gan ddod â gwrthrychau a lluniau gyda nhw i’w hysbrydoli. Casglodd Rhian farddoniaeth casgliadol pwerus o wrando ar sgyrsiau ymysg aelodau’r grŵp. Mae’r grŵp wedi parhâu i ysgrifennu fel ffurf dymunol o fynegi ei hunain.

  • “Doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl, ond mae wedi bod llawer gwell na’r hyn oeddwn yn ei ddisgwyl. Rwyf wedi cael wythnos gwael ond rwy’n edrych ymlaen at adael y gwely a mynychu’r sesiynau.” – cyfranogwr, Ysgrifennwyr Ysbryd y Môr

 

Pens

Remember the multi-coloured pen,

black, red, blue and green.

Lisa’s daughter only writes with black pen,

she refuses to write with blue.

 

Lynwen has an Art Nouveau pen

with a matching notebook.

Her daughter Lucinda

has a similar design.

 

Bethan pulls out a crayon

“which says it all really.

Years after teaching

I was still pulling

red pens out of my handbag.”

 

Lined paper for Diane, otherwise

her writing slopes to the side.

“You can tell I’m not used to writing”,

says Neil waving his hand

clutching the blue pen.

 

My daughter used to go to sleep

to the sound of the washing machine

or a Billy Joel album and I only had one.

Did she fall asleep to the sound

of the steelworks?