Prosiectau

Yr Awenydd

Kate Williams

O 23 – 26 Mai 2011 aeth cant wyth deg o ddisgyblion blwyddyn saith o Ysgol Gyfun Rhymni, Abertyswg ar daith ar drenau Arriva ac ar fysiau lleol o Rymni i Gastell Caerffili gan gofnodi eu profiadau mewn barddoniaeth.

Dan arweiniad y bardd, Kate Williams, cafodd y bobl ifanc 11-12 oed o Rymnni eu hannog i gynhyrchu taith fywiog o eiriau yn adlewyrchu’r cymunedau a’r golygfeydd y buont yn teithio drwyddynt ar y daith o Rymni i Gastell Caerffili. Roedd eu gwaith yn trafod y daith ei hun a’u profiadau yn ystod y dydd.

Prosiect Awen yw’r enw ar ddathliadau’r Olympiad Diwylliannol ym mwrdeistref sirol Caerffili. Mae’r prosiect hwn – Yr Awenydd – yn bartneriaeth rhwng Llenyddiaeth Cymru, Trenau Arriva ac Adran Gelfyddydau Caerffili, a dyma ran gyntaf prosiect celfyddydol sy’n rhan bwysig o’r elfen Crochan a Ffwrnes yn nathliadau’r Olympiad Diwylliannol yng nghastell Caerffili ym mis Gorffennaf 2012.

Mae Trenau Arriva Cymru a Llenyddiaeth Cymru’n cefnogi datblygu llenyddiaeth ymysg pobl ifanc ar draws Cymru drwy gyfres o deithiau trên arbennig. Eu nod yw helpu plant sy’n mwynhau ysgrifennu ac sy’n dechrau ysgrifennu’n dda.

Dyfyniadau:

Mae hwn yn gyfle gwych i’n disgyblion archwilio’r gymuned ehangach. Yn sicr roedd gweld y castell o’r trên wedi cyffroi’r disgyblion. Gobeithio y cânt eu hysbrydoli i gynhyrchu barddoniaeth gwirioneddol greadigol.

Caroline Jones, Pennaeth Saesneg Ysgol Gyfun Rhymni

Taith ragorol. Roedd y daith ar y trên yn brofiad da iawn ac roedd gweld y castell yn help i ddychmygu sut beth oedd byw gannoedd o flynyddoedd yn ôl.

Ethan Pitt, disgybl blwyddyn 7, Ysgol Gyfun Rhymni

Dw i erioed wedi bod i Gastell Caerffili o’r blaen. Mae’n enfawr ac mae llwyth o bethau diddorol i’w gweld. Roedd y Neuadd Fawr yn grand iawn.

Katie Roper, Disgybl Blwyddyn 7, Ysgol Gyfun Rhymni.