Prosiectau

Sêr Ifanc Rap yn perfformio yn Ysgol Lewis

RUFUS

SWVLDO-CCFC-Patrick-Jones-3-May-11-29-150x1501


Bechgyn yn Ysgol Lewis, Pengam wedi bod yn dilyn y llwybr o sêr rap fel Eminem, 2Pac a Jay-Z mewn gweithdai ysgrifennu creadigol. Roedd bardd ac awdur Patrick Jones, brawd Manic Street Preacher Nicky Wire, a rapiwr ddwyieithog Rufus Mufasa, yn gweithio gyda dau grŵp o fyfyrwyr 13-16 oed i greu caneuon a barddoniaeth eu hunain. Cafodd y darnau eu perfformio gyda cherddoriaeth, cyn iddyn nhw gynhyrchu CDs go iawn o’r gwaith. Cafodd y bechgyn siawns i glywed eu caneuon mewn seremoni yn Ysgol Uwchradd Lewis i longyfarch myfyrwyr ar y gwaith ardderchog.

Roedd y gweithdai rap yn cael eu trefnu gan Dîm Datblygu’r Celfyddydau, Caerffili a’r Prosiect Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd. Rhoddwyd y prosiect siawns newydd i fechgyn sydd wedi cael ei nodi fel ‘mewn perygl o waharddiad ‘gan yr ysgol. Roedd gan rai o’r cyfranogwyr presenoldeb mor isel â 15% yn ogystal â hanes o ymddygiad heriol yn y dosbarth. Gallwyd rap a cherddoriaeth bod yn ffordd i bobl ifanc fynegi eu hunain a’u hagwedd tuag at fywyd mewn ffordd greadigol. Roedd y ddau awdur sydd wedi arwain y gweithdai wrth eu bodd gyda’r canlyniad y prosiect.

Meddai Patrick Jones: “Rwy’n credu rydyn ni wedi profi sut gall creadigrwydd a rhyddid mynegiant yn gwella profiad dysgu’r bechgyn. Mae rhai myfyrwyr sydd wedi bod yn amharod i roi pen ar bapur pan ddechreuwn ni wedi ysgrifennu yn onest am eu bywydau. Mae wedi bod yn daith heriol a gyffrous. ”

Dywedodd y bardd perfformiad Rufus Mufasa: “Mae wedi bod yn bleser mawr i weithio gyda’r grwpiau o Ysgol Lewis. Rydw i’n credu bod eu creadigrwydd nhw a sgiliau ysgrifenedig wedi rhoi angerdd newydd iddyn nhw ar gyfer y posibilrwydd yr iaith a llenyddiaeth. Maen nhw wedi creu darnau mor bwerus ac ysbrydoledig mewn cyfnod mor fyr. Byddwn wrth fy modd i gefnogi’r bechgyn mewn prosiectau yn y dyfodol. “