Prosiectau

Gofalwyr Ifanc 2016

swvldo_july_11_mike_church_17_cwmbran4_jpg_web44-150x150

Yn ystod hanner tymor Tachwedd, arweiniodd Mike Church prosiect drama er mwyn rhoi’r cyfle i ofalwyr ifanc o Gaerffili fwynhau a dysgu mwy am ddrama a datblygu ymddiriedaeth a chyfeillgarwch gyda’i gilydd trwy eu profiad o berfformio gyda’i gilydd. Roedd hyn hefyd yn gyfle i’r gofalwyr ifanc cael hoe o’i rôl gofal.

Trwy gemau tîm a chwarae rôl , adeiladodd Mike gwaith tîm, datglodd creadigrwydd a bu’n gymorth i’r grŵp trwytho ei hunain mewn creadigrwydd. Dechreuodd pob sesiwn â gemau twymo fyny megis ‘Eek, Woosh and Pass’ a ‘Rock, Paper, Scissors’ anferth. Yn y prynhawn chwaraeodd bawb ran yn straeon megis y ‘Gwneuthurwr Hetiau’ (roedd pob person yn cymryd eu tro i chwarae’r mwnci a dwyn het oddi ar y gwneuthurwr hetiau). Dechreuodd y gofalwyr ifanc chwarae â chymeriadau drwy chwarae rôl. Y Gadair Chwerthin, ble nad oedd gan y person oedd yn eistedd yn y gadair yr hawl i chwerthin tra bo’r gweddill, yn eu tro, yn ceisio gwneud iddo/iddi chwerthin. Ni eisteddodd unrhyw un am fwy nag un munud yn y gadair.

Yna dechreuodd y grŵp rhoi barddoniaeth o amgylch bric gyda phawb yn cyfrannu syniadau am yr hyn gall y bric cael ei ddefnyddio ar ei chyfer.  Adeiladwyd ar y syniadau yma mewn grwpiau bychan er mwyn datblygu dramâu byrion a berfformiwyd ar ddiwedd y dydd, y cyfan yn dangos cymaint gall gael ei ddychmygu wrth edrych ar ac ystyried bric gostyngedig.

“ Roedd y gofalwyr ifanc wrth ei boddau gyda’r fath hyn o weithgarwch. Aethant adref gyda gwên ar eu hwynebau. Roedd hyd yn oed y gofalwyr sydd fel arfer yn dawel wedi cymryd rhan yng ngweithgareddau Mike. Os daw’r cyfle eto, byddem yn edrych i gyd-weithio mewn partneriaeth eto yn y dyfodol.” – Gillian Cleaton, Rheolwr Tîm Barnardo