Prosiectau

Ysgrifennu am Fywyd

Writing from Life

Ddydd Sadwrn 14 Mai 2011, cynhaliodd Llenyddiaeth Cymru gynhadledd undydd o’r enw Writing from Life ar gyfer Cymoedd Blaenafon, fel rhan o Gynllun Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd.

Mynychodd 70 o bobl ddathliad Llenyddiaeth Cymru o ysgrifennu hunangofiannol ac ysgrifennu am deithio yng Nghymru, gydag amrywiaeth o sgyrsiau a gweithdai cyffrous gan gynnwys: newyddiaduraeth bersonol, ysgrifennu am deithio ac adrodd straeon yn ddigidol.

Cynhaliwyd y gynhadledd yn Neuadd y Gweithwyr, Blaenafon o 10.00 y bore hyd 4.00 y prynhawn. Cyflwynodd Peter Finch diwrnod cyffrous yn cynnwys gweithdai, paneli trafod a chyflwyniadau gan gyfoeth o awduron, ysgrifenwyr sgriptiau ac artistiaid creadigol gan gynnwys Yr Athro Dai Smith, Howard Marks, Horatio Clare, Nia Wyn, Tom Anderson, Caspar Walsh a Katrina Kirkwood.

Bu’r diwrnod yn gyfrwng i ddenu a dathlu doniau ysgrifennu creadigol pobl o bob oed a gallu.

Dyma rai sylwadau gan gynrychiolwyr:

Lleoliad rhagorol a siaradwyr gwych 

Wedi mwynhau’n fawr – amrywiol a llawn hwyl 

Gweithdai rhagorol. Mi wnes i fwynhau cwrdd â’r awduron a’r cynrychiolwyr

Roedd y cymysgedd o weithdai a siaradwyr yn effeithiol a difyr iawn .