Prosiectau

Cynhadledd ‘Sgwennu i Blant

Dathlwyd awduron ac arlunwyr plant Cymru ddydd Sadwrn 23 Chwefror 2013 mewn cynhadledd ysbrydoledig. Mewn partneriaeth â Phrifysgol Morgannwg, trefnwyd y Gynhadledd ‘Sgwennu i Blant gan Llenyddiaeth Cymru fel rhan o Fenter Datblygu Llenyddiaeth De Cymru.

Profodd cant o bobl ddiwrnod llawn o drafodaethau, gweithdai a sgyrsiau gan gynnwys: archwilio cydweithrediad rhwng awduron ac arlunwyr; zombis rygbi, gwîb gyfweliadau ar gyfer awduron ac arlunwyr, sut i greu stori ddiddorol a digido cyhoeddi i blant, i enwi ond ychydig.  Roedd digon o gyfle i gymryd rhan trwy ysgrifennu ac arlunio hefyd.

Cynhelwyd y gynhadledd mewn cydweithrediad ag Ysgol y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol yn Nhŷ Crawshay, Prifysgol Morgannwg, Cwmpws Trefforest. Cyflwynodd Philip Gross a Phil Carradice ddiwrnod cyffrous a oedd yn cynnwys nifer helaeth o awduron talentog, arlunwyr a chyhoeddwyr, gan gynnwys: Bardd Llawryfog Pobl Ifainc – Catherine FisherRuth Morgan, Chris Glynn, Ifor Thomas, Thomas Docherty,  Dan Anthony, Huw Aaron a Mike Church. Gwnaeth Kate Wilson, Cyfarwyddwr Nosy Crow, gyflwyniad ar ddigido Cyhoeddi i Blant a chafodd 8 person y cyfle arbennig i drafod mewn sesiwn unigol gyda Viv Sayer, golygydd Gomer.

Denodd a dathlodd y Gynhadledd dalentau ysgrifennu creadigol pobl o bob oedran a gallu, gan gynnwys aelodau sgwadiau ifainc, myfyrwyr ysgrifennu creadigol a darlunio ac oedolion gyda diddordeb mewn ysgrifennu i blant. Roedd y digwyddiad yn ddelfrydol i arddangos genre llenyddol penodol sy’n ennyn mwy o boblogrwydd a diddordeb a bu’n gyfle i hyrwyddo’i fwynhad a’i berthnasedd heddiw.

Sylwadau mynychwyr:

‘Ystod dda o siaradwyr a staff cyfeillgar’

‘Digwyddiad defnyddiol iawn a phleserus’

‘Cymysgedd da o siaradwyr a theimlwn fy mod wedi dysgu llawer’

‘Ardderchog, addysgiadol iawn, wedi’i drefnu’n dda, diwrnod diddorol’

‘Rhaglen wych a’r siaradwyr yn ysbrydoledig iawn’

‘Yn drylwyr bleserus ac wedi’i drefnu’n dda. Dwlais ar bob munud’

‘Lleoliad da, siaradwyr ardderchog, trueni bod yn rhaid iddo orffen’