Prosiectau

Ysgrifennu’n Uchel

Writing Aloud

Daeth cant tri deg naw o lenorion, awduron a chyhoeddwyr o bob rhan o Gymru i ddiwrnod Ysgrifennu’n Uchel (Writing Aloud) yr Academi ddydd Sadwrn 22 Tachwedd yn Sefydliad y Glowyr, Llanhiledd ger Abertyleri.

Fel rhan o’r Cynllun Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd, trefnwyd y digwyddiad hwn gan yr Academi a’i gynnal ar y cyd â Sefydliad Llanhiledd, Llyfrgelloedd Blaenau Gwent, Cymunedau yn Gyntaf Llanhiledd, Seren, Pont Books, Screaming Dreams Publishers, Pendragon Press a CPD Printers.

Lansiodd Prif Weithredwr yr Academi, Peter Finch y diwrnod gyda chyngor ynghylch sut i gael rhywun i gyhoeddi eich gwaith. Cafwyd sgyrsiau hefyd gan rai o brif awduron Cymru, gan gynnwys y nofelydd rhamant, Catrin Collier a’r darlledwr a’r awdur Mavis Nicholson, ynghyd â gweithdai gan rai o awduron gorau’r wlad gan gynnwys:

Paul Henry – barddoniaeth

Steve Lockley – arswyd

Paul Manship – ysgrifennu ar gyfer plant

Della Galton – straeon byrion

Catherine Fisher – ysgrifennu ar gyfer plant a barddoniaeth

Cafwyd cyfle hefyd i gwrdd â rhai o brif gyhoeddwyr Cymru gan gynnwys: Accent Press, Pendragon Press, Pont Books, Screaming Dreams a Seren. Roedd CPD Printers ar gael i egluro’r broses o droi llawysgrif yn llyfr.

Rhoddwyd cyfle i’r llenorion a oedd yn bresennol i gyflwyno llawysgrif a chaiff yr un orau ei hasesu, yn ddiweddarach, gan y cyhoeddwyr dan sylw.

Nod y diwrnod oedd denu a dathlu doniau ysgrifennu creadigol pobl o bob oed a gallu. Roedd yn ffenest siop i gyhoeddwyr ac awduron Cymru ac yn cynnig cyfle i ddarganfod rhagor am sut i gael cyhoeddi eich gwaith a chyrraedd y cyhoedd sy’n darllen.

Dyma rai sylwadau gan gynrychiolwyr:

‘Mi wnes i fwynhau’r diwrnod yn fawr. Digon o wybodaeth ddefnyddiol iawn. 

‘Diddorol iawn gyda llawer o wahanol safbwyntiau ac awduron.’

‘Rhagorol; pwrpasol, defnyddiol, trefnus gyda sesiynau da.’

Meddai Peter Finch, ‘Bu diwrnod Ysgrifennu’n Uchel yr Academi a gynhaliwyd fel rhan o gynllun y Cymoedd gyda chymorth sylweddol staff yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd yn llwyddiant rhyfeddol. Roedd cael 50% yn fwy na’r disgwyl yn y gynulleidfa yn dangos bod rhywbeth yn dal i ddisgleirio a gweiddi’n uchel hyd yn oed yn y dyddiau hyn o ddirwasgiad. Mae angen amlwg ymhlith llenorion newydd, amatur a chychwynnol Cymru am yr help a’r cyngor y mae diwrnod fel Llanhiledd yn ei gynnig. Bu’r cyfranogwyr yn gwrando ar sgyrsiau, cwrdd ag awduron sydd wedi cyhoeddi eu gwaith, clywed clecs o’r tu mewn, eistedd mewn gweithdai arbenigol, cael asesu eu llawysgrifau, prynu llyfrau, trafod asiantau, cyhoeddi a phlotiau, a dysgu am gymeriadu, ffurf, diwyg a sut i reoli llwyddiant. Dywedodd y rhan fwyaf y byddent yn dod eto. Gwyliwch wefan yr Academi i ddarganfod ymhle a phryd.’

Peter Finch

.