Prosiectau

Diwrnod Awduron Benywaidd

Women Writers Day

Cynigiodd y Diwrnod Awduron Benywaidd ym Mhafiliwn Mawr Porth-cawl ar 26 Mehefin 2010 gyfle i unigolion ddysgu mwy am Lenorion Benywaidd yng Nghymru ac am sut i ddechrau dilyn eu trywydd eu hunain i greu nofel boblogaidd.

Daeth y digwyddiad undydd unigryw hwn â rhai o’r enwau mwyaf yn y byd llyfrau yng Nghymru ynghyd â llenorion newydd at ei gilydd.

Trefnwyd y digwyddiad yn y Pafiliwn Mawr, Porth-cawl gan yr Academi, a’i nod oedd annog doniau newydd o Gymru. Rhoddwyd cyfle hefyd i awduron newydd gael asesu eu gwaith gan olygydd llenyddol gwasg Honno, Caroline Oakley.

L session    Anita 2   maureen

Lansiwyd y Diwrnod Awduron Benywaidd gan Gadeirydd Bwrdd Aelodau Saesneg yr Academi, Catherine Merriman. Roedd y diwrnod yn cynnwys sgyrisau gan rai o awduron gorau Cymru, gan gynnwys yr awdur adnabyddus, Tiffany Murray a’r bardd rhyngwladol, Pascale Petit, ynghyd â gweithdai gan Louise Walsh, Lorraine Jenkin, Anita Flowers, Louise Medus a Maureen Vincent-Northam.

Cafodd y saith deg dau o ymwelwyr wybod hefyd sut i droi eu straeon byrion yn arian, sut i ysgrifennu barddoniaeth lwyddiannus, ystyried posibiliadau ysgrifennu yn y gymuned a chreu ffuglen gyffrous. Roedd Camelot Books a Seren Publishers yn bresennol er mwyn i bobl gael prynu copïau o’r ystod o lyfrau awduron.

Dyma rai sylwadau gan gynrychiolwyr:

Diddorol iawn a llawn gwybodaeth

Roedd yn braf cael cwrdd â’r awduron

Mae’n bwysig i ddarpar lenorion gael cefnogaeth fel hyn 

tiffany     catherine merriman    caroline oakley

 lorraine jenkin    Maureen Vincent Northam    Pascale petit

 Louise Walsh    anita flowers

 louise medus

.