Prosiectau

U Cre8

rsz_20160706_135240 cropped

Yn ystod haf 2016, cynhaliodd Llenyddiaeth Cymru, mewn partneriaeth â Mind Casnewydd a Big Issue, gweithdai ysgrifennu creadigol i bobl ifanc sydd yn brwydro â salwch meddwl neu sydd wedi profi digartrefedd. Arweiniwyd y gweithdai gan y bardd a’r dramodydd Patrick Jones a chynhaliwyd y gweithdai yn Nhŷ Beechwood.

Yn ôl yr Arts & Health Foundation, gall ymgysylltu â gweithgareddau creadigol arwain at ‘hwb meddyliol’. Mae ysgrifennu creadigol â’r potensial i leddfu pwysau, gwella canolbwyntio, darparu gollyngfa i emosiwn, a chynnig cyfleoedd i gysylltu â chydweithio ag awduron arall. Ysgrifennodd y grŵp gerdd A-Z am feddwl yn bositif, gwnaethant gerddi drwy dorri allan hen lyfrau a chrëwyd cerddi drwy gasglu geiriau magnetig, yn aml wrth gael picnic ym Marc Beechwood.

Cynhaliodd The Big Issue sesiynau Holi ac Ateb i’r grŵp am ysgrifennu newyddiadurol a sut i gael eich gwaith wedi’i gyhoeddi.

Accept life as it is

Be yourself

Call out negativity

Differences make you unique

Everything will fall into place

Failing doesn’t make you a failure

Give yourself a chance

Have the courage to speak your mind

It’s ok to stand out

Jump for opportunities

Knock out the demons

Live to the fullest

Make it work for you

Never underestimate yourself

Open your eyes

Persevere

Quit quitting

Restarting isn’t an option

Step out of the shadows

Take it step by step

Understand that it’s ok if it goes wrong

Value what you are

Worry is a part of growth

Xept that it won’t be easy

You are unstoppable

Zero challenges means you’re doing it wrong