Prosiectau

Sgwad `Sgwennu Tor-faen

Ric Hool Big Pit

Ym mis Mai 2011 cafodd aelodau o Sgwad `Sgwennu Tor-faen fwynhau gweithdy gyda’r bardd Ric Hool yn yr Amgueddfa Lofaol Genedlaethol, Big Pit, ym Mlaenafon.

Roedd y gweithdy’n rhan o’r prosiect “Creigiau’n Siarad” neu “Written in Stone”, prosiect ysgrifennu cymunedol sy’n chwilota i’r gyfathrach rhwng pobl â thirwedd Blaenafon ac yn defnyddio’r elfennau’n ysbrydoliaeth ar gyfer ysgrifennu creadigol. Mae hyn yn cynnwys cyfansoddiad daearegol y tir a ddarparodd y deunyddiau crai ar gyfer datblygiadau technolegol arloesol Blaenafon, ynghyd â’r pedair elfen glasurol – tir, aer, tân a dŵr – y defnyddiwyd pob un ohonynt yn y prosesau diwydiannol a ddatblygwyd yno.

Cafodd y grŵp daith gerdded amgylcheddol o amgylch y safle a chyfle i archwilio casgliad daearegol a chasgliad ffosilau’r Pwll Mawr fel ysbrydoliaeth ar gyfer eu gwaith.

Lleolir y prosiect “Written in Stone” yn y Bit Pit ac yng Nghanolfan Dreftadaeth Blaenafon ac mae’n brosiect ar y cyd rhwng Llenyddiaeth Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Pennaeth Celfyddydau, CBS Tor-faen a Phrosiect CADW, “Crochan a Ffwrnes”. Cysylltir hefyd â’r prosiect Tirweddau Angof a leolir yn y Ganolfan Dreftadaeth.

Yn y cam cyntaf hwn o’r prosiect, caiff y gwaith a gynhyrchir ei gyflwyno fel perfformiad ac fel arddangosfa syml o eiriau a ffotograffau.

Cerddi:

Stuck inside your shell,

You are mysterious prize,

Waiting to be found.

You wait day and night,

To be discovered and loved,

But you are not found.

You are discovered,

Cherished and loved by someone,

Until you get lost.

Cold and so alone,

You are lost and forgotten,

That is all you are.

Jake Sims

Fossil

The veins of time itself,

etched into a tiny piece of stone,

this stone holds millions of years,

it is a key to the past

and a door to the future.

The skin and bone

of the world around us

the stream of ancient waters,

the height of majestic towers.

Nature’s greatest secrets

written in stone,

waiting, waiting, waiting

to be discovered.

Jackson Watkins

The Fossil

Clay-red slate with aged creases,

slanted sides and rugged frame.

Sharp and rough and dry

like a broken brick.

Underneath.

A pattern emerges,

floral imprints grow and spread;

splitting into veins,

smaller and smaller like petrified wallpaper.

Each leaf cuts in

and bulges out.

An intricate pattern on an angular slab.

Molly Crump

 

Indentations,

Engraved,

On a single stone

Nature leaves its mark,

And history is constantly writing itself

Into the notebook of evolution.

Mythical legends and well known stories

Evolve,

From a single stone.

Intricate, scale-like patterns,

And imprints of life, before our time,

On a single stone.

Coils of rope, and locks of mermaid hair,

Trapped in the ancient chamber,

Of a single stone.

Lying for years,

Under layers and layers of soil and silt

Is a single stone.

Waiting.

Just waiting,to be discovered.

Alys Smith.