Prosiectau

The Bargoed Miracle

Bargoed Miracle

O fis Hydref 2014 i fis Ionawr 2016 cafodd pobl ifanc sy’n derbyn darpariaeth addysg y tu hwnt i’r ysgol yn ardal y Rhymni gyfres o weithdai ysgrifennu creadigol o dan arweiniad Mike Church. Ariannwyd y gweithdai gan Ymddiriedolaeth Rhys Davies a Datblygu Celfyddydau Caerffili.

Trwy gyfres o weithdai ysgrifennu creadigol a drama rhyngweithiol fe ddyfeisiodd y bobl ifainc stori The Bargoed Miracle gan adlewyrchu dychymyg a phrofiadau’r bobl ifanc yn y grŵp.

Ymunodd y darlunydd Osian Grifford ar gyfer y sesiwn olaf i gyflwyno ac archwilio arddulliau darluniadol o gyfres o nofelau graffig. Ar ôl cael ei ysbrydoli gan eu hoff arddulliau darluniadol, fe ddyluniodd Osian y stori a chreu nofel graffig arbennig a lansiwyd yn llyfrgell Rhymni ar 26 Ebrill.

Dywedodd Beverly Horrell o EOTAS :  “Hoffwn ddiolch i Llenyddiaeth Cymru a’r llyfrgelloedd am eu cefnogaeth i’r prosiect nofel graffig hwn. Roedd y gefnogaeth y rhoddodd Mike i’r grŵp i greu stori ryfeddol a darluniau Osian yn anhygoel. Mae wedi bod yn llwyddiant dirfawr i’n pobl ifanc,”

Dywedodd y darlunydd, Osian Grifford: “Roedd yn anhygoel gweld Mike yn dod ag egni i ystafell o bobl ifanc 14-16 mlwydd gan alluogi i’r stori ryfedd a doniol i lifo oddi wrthynt yn ddi-dor. Roedd yr atmosffer calonogol a chwareus wedi gwneud y grŵp yn greadigol a hyderus, ac fe ddefnyddiwyd hynny i greu stori a byd a fyddai ond wedi gallu dod o’u meddyliau a’u safbwyntiau hwy.

Fel darlunydd mae’n ardderchog gweithio’n agos gyda’r grŵp ac i gael ymdeimlad o’u persbectif o’r stori, ei leoliad a’r cymeriadau fel y gallwn weithio gyda’n gilydd i greu’r byd gweledol atmosfferig, rhyfedd a oedd yn y cynnyrch terfynol.”