Prosiectau

Ysbyty Talygarn

Dros gyfnod o chwe wythnos yn ystod mis Medi a Hydref 2013, mi wnaeth cleifion ar ward iechyd meddwl aciwt yn Ysbyty Talygarn, Pontypool mwynhau cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol gyda Patrick Jones, yn canolbwyntio ar ac yn archwilio atgofion, arogleuon a synau.

Cynhaliwyd y prosiect mewn partneriaeth gyda Gwent Arts in Health (GARTH) a’r tîm Iechyd Galwedigaethol o fewn yr uned. Mae GARTH yn bwriadu datblygu rhaglen sydd wedi ei ariannu’n barhaol o brofiadau celfyddydol ar gyfer cleifion, eu teuluoedd, y staff gofal iechyd a’r cymunedau lleol. Pwrpas y rhaglen hon yw cefnogi iechyd a lles y cymunedau o dan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan er mwyn gwella profiadau’r cleifion o wasanaethau gofal iechyd yn ogystal â’r amgylchedd ffisegol; adeiladau ac stadau’r Ymddiriedolaeth.

Mae Talygarn yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer preswylwyr bwrdeistref Torfaen. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys ward ar gyfer cleifion mewnol, gan gynnwys 22 gwely ar gyfer oedolion o 16 – 65 sydd yn dioddef o salwch meddwl aciwt, ac Ysbyty Dydd sydd yn darparu gwasanaeth ar gyfer 25 o oedolion. Mae’r Ysbyty Dydd yn cynnig amrywiaeth o therapïau ac ymyriadau ar gyfer y cleifion, sydd yn cael eu darparu gan nyrsiai a therapyddion galwedigaethol.