Prosiectau

Straeon y Parc

   

Ym mis Mehefin 2013 bu plant blwyddyn 2 o ysgolion lleol ym Mro Morgannwg yn mwynhau’r cyfle o gydweithio ag adroddwyr straeon a pherfformwyr i greu eu straeon a’u perfformiadau eu hunain yn ymateb i’r amgylchedd, gyda ffocws arbennig ar y coedwigoedd lleol.

Roedd y prosiect yn bartneriaeth rhwng Swyddog Addysg Parc Porthceri, Menter Addysg y Goedwig, ymgynghorydd Cyfnod Sylfaenol Bro Morgannwg a Llenyddiaeth Cymru.

Fe greodd Theatr Iolo fyd ffantasi wedi ei selio ar chwedlau a straeon sy’n gysylltiedig â choedwigoedd Parc Gwledig Portheceri. Bu deg dosbarth o flwyddyn 2 o ysgolion lleol yn ymweld â’r parc am sesiynau hanner diwrnod lle’r oedd actorion o amgylch y coed a’r traeth.

Yna bu’r ysgolion yn parhau a’r profiad yn ôl yn y dosbarth drwy amrywiaeth o waith, o straeon ysgrifenedig a cherddi, i waith celf a thechnoleg gwybodaeth. Bu’r bardd Ric Hool yn ymweld â’r ysgolion i gyd ym mis Gorffennaf hefyd i greu barddoniaeth wedi ei ysbrydoli gan yr ymweliad.

Ym mis Medi 2013 derbyniodd pob dosbarth (ym mlwyddyn 3 bellach) ymweliad gan un ai Ric Hool, Phil Carradice neu Francesca Kay i gefnogi eu datblygiad ysgrifennu creadigol boed yn stori neu’n gerdd.

Cafwyd arddangosfa o waith y disgyblion yng Nghanolfan Addysg Parc Porthceri. Mae syniad ar y gweill hefyd i ddatblygu pecyn adnoddau i ymwelwyr y dyfodol i’w defnyddio ar gyfer ysbrydoliaeth farddonol.