Prosiectau

Space, Time, Machine and Monsters yn dychwelyd

Wedi llwyddiant yr ŵyl ffuglen wyddonol, ffantasi ac arswyd cyntaf ym Mhontypridd yn 2008, fe ddychwelodd gŵyl lenyddol Space, Time, Machine and Monsters unwaith eto â llond penwythnos o ddigwyddiadau. Roedd cyfres o ddarlithoedd, gweithdai, dangosiadau ffilm, sesiynau panel a chystadlaethau wedi eu trefnu at foddhad oedolion a phobl ifanc.

Ymysg uchafbwyntiau’r Ŵyl oedd y drafodaeth gyda Rhianna Pratchett am naratif gemau; Page to Screen: Sci-Fi, Fantasy and Horrorgyda Catherine Bray sy’n olygydd gwefan Film4.com a’n westai cyson ar raglen Film 2013 with Claudia Winkleman a ddarlledir ar BBC1. Hefyd, esboniodd Mark Brake a Jon Chase am y wyddoniaeth sydd y tu cefn i Doctor Who, edrychodd Catherine Fisher aGwilym Games ar waith Arthur Machen, a chyflwynodd Dimitra Fimi ddarlith ar J.R.R Tolkien.

Yn ystod yr Ŵyl, roedd cyfle i fyw ym myd Warhammer gan ymladd amryw i frwydr trwy gydol yr Ŵyl, creu bydysawd intergalactig newydd, llunio cylchgrawn am y meirw-byw a chreu cymeriad Star Wars trwy ddulliau origami. Roedd nifer o wynebau adnabyddus yn arwain y sesiynau, gan gynnwys Huw AaronBen AaronovitchHoratio ClareJasper FfordeCatherine FisherGwyneth Lewis,Alastair ReynoldsStephen Yolke a llawer mwy.

Dywedodd yr awdur Jasper Fforde: “Mae hi’n gwbl amlwg nad oes digon o feirw-byw na theithio amser yn Ne Cymru, felly ‘dwi wrth fy modd yn gweld Llenyddiaeth Cymru yn cydnabod yr angen hwn.”