Prosiectau

Dosbarth Meistr Straeon Bir

IMG_0676 (00000002)

Arweiniodd Ioan Kidd, enillwyr Llyfr y Flwyddyn 2014, dau sesiwn dosbarth meistr ar y stori fer yn Llyfrgell Pontardawe. Y Clwb Darllen Pontardawe wedi bod yn gêm lenyddol ym mywyd Pontardawe am gyfnod hir, ond dyma’r tro cyntaf bod y grŵp wedi cymryd rhan mewn gweithdy ysgrifennu creadigol.

Rhannodd Ioan Kidd y broses ysgrifennu a chyhoeddi ei nofel arobryn, Dewis, gydag aelodau’r grŵp cyn mynd ymlaen i gymharu’r arddulliau a’r sgiliau angenrheidiol i ysgrifennu ffuglen fyrrach, fel yn ei gasgliad blaenorol O’r Cyrion. Ar ôl siarad am eu crefft, ysbrydolwyd Ioan Kidd y dosbarth i droi eu llaw at ysgrifennu creadigol eu hunain. Gydag anogaeth o’r awdur, ysgrifennodd yr aelodau’r dechrau o stori fer eu hunain:

Meddodd Ann Rosser, aelod o’r clwb: “Profiad gwerthfawr dros ben oedd cwrdd ag awdur y nofel ‘Dewis’ a ddarllenwyd gennym fel unigolion ac a roddodd gymaint o foddhad inni fel dosbarth. Roedd Ioan yn cyfathrebu’n wych gyda phob un ac yr oedd clywed am y broses o greu nofel a’r holl waith a olygai yn ysbrydoliaeth inni i gyd. Bonws inni oedd ei fod yn deall natur ein cymdeithas ac wedi lleoli rhan o’r nofel yng Nghwm Tawe.”

0R7A5700