Prosiectau

Cynhadledd Rhannu Ysgrifennu

Phil Carradice

Cafodd athrawon ac Ymarferwyr Dysgu Fel Teulu yng Nghastell-nedd Port Talbot fwynhau Cynhadledd Diwrnod Rhannu Ysgrifennu yng Nghanolfan Gelfyddydau Pontardawe ddydd Iau 13 Ionawr 2011.

Cyflwynodd Phil Carradice ddiwrnod cyffrous o weithdai a chyflwyniadau gan dri awdur dawnus yn cynnwys: Ric Hool, Mike Jenkins a Mike Church.

Dyfeisiwyd y gynhadledd ar y cyd â Rheolwr Datblygu Darllenwyr Castell-nedd Port Talbot, Paul Doyle, a Chynghorwyr Llythrennedd a Sgiliau Sylfaenol y sir. Nod y diwrnod oedd cefnogi athrawon a meithrin eu hyder i gyflwyno sesiynau ysgrifennu creadigol mewn sefyllfa addysgol.

ric hool Ric Hool, bardd, awdur straeon byrion ac athro plant iau a ymddeolodd yn ddiweddar, weithdy diddorol ar dechnegau ysbrydoli barddoniaeth.

Mike Jenkins Mike Jenkins, bardd, awdur straeon a nofelydd, yn gyn athro mewn Ysgol Gyfun ac arweiniodd weithdy difyr ar ysgrifennu ffuglen.

Mike Church Mike Church, bardd perfformio ac awdur a fu hefyd yn Ddirprwy Bennaeth Headlands, Penarth, weithdy difyr ar dechnegau drama.

Dyma rai sylwadau gan gynrychiolwyr:

Cefais fy ysbrydoli gan y diwrnod hwn a oedd yn llawn o syniadau a thechnegau diddorol’

‘Perfformiadau o safon ragorol gan yr awduron’

‘Diwrnod pleserus iawn a llawn gwybodaeth’

.