Prosiectau

Sarwat Chadda yn ymweld â Merthyr

Ar 27 Mawrth 2014 cafodd dau gant o fyfyrwyr o Ysgol Santes Tudful ac Ysgol Gynradd Cyfarthfa fore o adloniant llawen gan yr awdur Sarwat Chadda.

Yn Theatr Soar, Merthyr Tudful, cafodd blynyddoedd 5 a 6 y ddwy ysgol gwis chwedlonol rhyngweithiol, ac fe gawsant greu ac actio eu drama ffantasi eu hunain cyn cael y cyfle i brynu copïau o lyfrau Sarwat Chadda a’u harwyddo.

Mae Sarwat Chadda wedi byw yn a theithio trwy sawl rhan o’r byd o Tsieina i Guatemala. Mae wedi mynd ar goll ym Mongolia, wedi’i adael ar ben ei hun mewn llosgfynydd yn Nicaragua, ac wedi cuddio rhag rhinoseros ar ben coeden yn Nepal.

Trwy gydol ei deithiau mae Sarwat wedi amlyncu chwedlau, hanesion a diwylliannau amryw o wledydd. Nawr gyda’r gyfres Ash Mistry, mae’n dod â’r chwedlau anghyfarwydd hyn o angenfilod gyda deg pen a cheffylau gleision yn fyw ochr yn ochr â gorchestion Achillies a Thor. Mae’r llyfrau Ash Mistry yn nofelau antur cyffrous i blant wyth i ddeuddeg oed. Mae Ash Mistry yn arwr amharod sy’n wynebu cythreuliaid hynafol ac yn etifeddu bydoedd hudolus.