Prosiectau

Yr Arwr Rygbi yn ei ôl

Scott Quinnell Sept 08

Reading Is Fundamental UK

Chwaraeon a Llenyddiaeth Cymru

Ym mis Medi 2008 daeth yr arwr rygbi Scott Quinnell, yn ôl i gymoedd de-ddwyrain Cymru ac ymweld â thros 600 o blant ym Merthyr a Chaerffili fel rhan o Brosiect Reading Is Fundamental Chwaraeon a Llenyddiaeth y Cymoedd.

Ysbrydolodd Scott y disgyblion â hanes ei frwydr ei hun i ddysgu, a siaradodd am ei blentyndod mewn cyfnod pan nad oedd pobl yn gwybod yn iawn beth oedd dyslecsia, a phan nad oedd y gefnogaeth yr oedd arno ei hangen ar gael. Erbyn hyn mae Scott yn ceisio annog plant eraill i ddilyn ei arweiniad i gael y gefnogaeth sydd bellach ar gael i blant sydd â dyslecsia.

Meddai: ‘Ro’n i’n arfer ofni siarad yn gyhoeddus, ond nawr rwy’n mwynhau mynd o gwmpas i siarad â phlant ysgol ac athrawon. Rwy’n gwneud hyn er mwyn i’r plant sylweddoli pa mor bwysig yw cael cefnogaeth, a pheidio ag ofni dweud pan fydd pethau’n anodd iddynt. Gallwch fod yn eithriadol o ddeallus ond gall fod yn anodd heb y gefnogaeth iawn. Os gall y sgyrsiau hyn helpu un plentyn, yna mae hynny’n wych.

Bu Scott yn llofnodi copïau o’i lyfr The Hardest Test i’r plant ei gadw. Bu ei ymweliad â’r ysgolion a’r Llyfrgell yn un o ddigwyddiadau mwyaf llwyddiannus prosiect Chwaraeon a Llenyddiaeth RIF yn y Cymoedd.

I Gavin Jones, sy’n 17 oed ac yn gweithio ei ffordd i mewn i’r garfan ieuenctid yn Nreigiau Gwent Casnewydd fel blaenasgellwr, roedd clywed arwr rygbi yn siarad yn agored am ei broblemau yn brofiad a’i hysbrydolodd. Meddai: ‘Roedd yn wych. Roedd yn sgwrs wirioneddol dda, ac roedd yn fendigedig cael cwrdd â Scott. Roedd yn chwaraewr mor arbennig i edrych i fyny ato, ac roedd yn grêt gwrando arno.

Sefydlwyd RIF, UK yn 1996 yn dilyn llwyddiant RIF, Inc yn UDA. Ers hynny, mae RIF wedi rhoi dros 750,000 o lyfrau i dros chwarter miliwn o blant sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig. Drwy hybu darllen er pleser, mae RIF yn annog darllen am oes ac yn helpu i fynd i’r afael â chylch dieflig tangyflawni.

Scott Quinnell Sept 08   Scott Quinnell Sept 08

.