Prosiectau

Taith Roy Noble yn y Cymoedd 2010

Roy Noble

Mae Roy Noble OBE yn un o ddarlledwyr mwyaf poblogaidd a llwyddiannus Cymru. Daw’n wreiddiol o Frynaman, Sir Gaerfyrddin ac mae’n byw yn Aberdâr gyda’i wraig a’i fab.

Trwy gydol misoedd Mai a Mehefin 2010 diddanwyd dros 300 o bobl wrth i Roy Noble deithio drwy bum awdurdod yng nghymoedd y De-ddwyrain i hyrwyddo ei lyfr newydd Noble Ways, Lay-bys of my Life.

Mae Roy, sy’n gyflwynydd poblogaidd ac adnabyddus i’r BBC, yn sôn am ei fagwraeth a’i fywyd gwaith yng Nghymru yn ei gasgliad â darluniau o atgofion, hanesion a thraethodau difyr a llawn gwybodaeth. Wrth wneud hynny, mae’n tynnu darlun o wir hanfod Cymru – dim ond rhai o elfennau diwylliant Cymru sy’n dod â Roy yn fyw yw rygbi, gweithfeydd glo a chanu corawl.

Mewn ymgyrch hyrwyddo ar y cyd rhwng Swyddog Datblygu Llenyddiaeth y Cymoedd ac Accent Press, ymwelodd Roy Noble â llyfrgelloedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Castell-nedd Port Talbot a Blaenau Gwent.

Adolygiadau:

‘Llawer o hanesion difyr a wnaeth imi chwerthin yn uchel’ – Dennis Gethin, Llywydd Undeb Rygbi Cymru

‘Mae rhyddiaith Roy Noble yn debyg i’w ddarlledu ar y radio – bachog, mwyn a gwahanol’ – Archesgob Cymru, Barry Morgan

‘Mae’n ddoniol, yn procio’r meddwl, ac yn annioddefol o drasig mewn mannau – llyfr a fydd yn aros gyda’r darllenydd am amser maith wedi iddo droi’r dudalen olaf.’ – Y nofelydd rhamantaidd llwyddiannus, Catrin Collier.