Prosiectau

Ieuenctid Ringland

 

Mwynhawyd cyfres o weithdai creadigol gan bobl ifainc yn Ringland, Casnewydd fel rhan o bartneriaeth rhwng Cymunedau yn Gyntaf a Llyfrgelloedd sydd yn gweithio i hyrwyddo ymgysylltiad creadigol gydag darllen ac ysgrifennu.

Mwynhawyd y cyfranogwyr dau weithdy ar farddoniaeth y syrcas gyda Mike Church a dau weithdy rap gyda Rufus Mufasa rhwng Medi a Thachwedd 2013.