Prosiectau

Sialens Ddarllen yr Haf RCT

Ar ddiwedd Awst 2013 mwynheuodd pobl ifanc o Perthcelyn dau ddiwrnod o weithdai creadigol brawychus oedd yn cysylltu a Her Ddarllen yr Haf.

Wedi eu trefnu mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf a Chymunedau’n Gyntaf, archwiliodd pobl ifanc syniadau brawychus, iasol i greu cyfres o gerddi a straeon byrion.

Gall darllen plant ‘gostwng ‘ yn ystod gwyliau hir yr haf. Mae Her Ddarllen yr Haf yn helpu cael tri chwarter miliwn o blant i mewn i lyfrgelloedd i gadw eu sgiliau darllen a’u hyder. Gan fod popeth yn newid pan fyddwn yn darllen.

Mae Her Ddarllen yr Haf yn annog plant rhwng 4 i 11 oed i ddarllen chwe llyfr yn ystod gwyliau hir yr haf.

Mae thema wahanol bob blwyddyn. Gall plant ddarllen beth bynnag y maent eisiau – llyfrau ffeithiau, llyfrau jôcs, llyfrau lluniau, llyfrau llafar – unrhyw beth, cyn belled â’u bod wedi eu benthyg o’r llyfrgell.

Bob tro y mae plant yn gorffen llyfr maent yn derbyn sticeri a gwobrau ac mae tystysgrif i bawb sy’n gorffen. Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn agored i bob plentyn ysgol ac mae wedi’i gynllunio ar gyfer pob gallu darllen.

Mae ysgolion yn gweithio gyda llyfrgelloedd lleol ac yn rhannu gwybodaeth i annog plant i gymryd rhan, ac mae rhan fwyaf o lyfrgelloedd sy’n rhedeg Sialens Ddarllen yr Haf wedi cysylltu gweithgaredd ar gyfer plant blynyddoedd cynnar sydd cyn oed ysgol.

Y thema ar gyfer Her Ddarllen yr Haf 2013 oedd Tŷ Iasol (Creepy House).