Prosiectau

Rachel Trezise yn Lansio Her y Chwe Llyfr

Rachel Trezise

Ddydd Mawrth 18 Mai dathlodd Llyfrgell Tredegar lansiad Blaenau Gwent o Her y Chwe Llyfr, her yr Asiantaeth Ddarllen, yng nghwmni’r awdur adnabyddus, Rachel Trezise. Ganed Rachel yng Nghwm-parc yn y Rhondda yn 1978, ac astudiodd Newyddiaduraeth a Saesneg ym Mhrifysgol Morgannwg, a Daearyddiaeth a Hanes ym Mhrifysgol Limerick, gan ysgrifennu ei nofel gyntaf yr un pryd. Graddiodd yn y flwyddyn 2000 a chyhoeddwyd ei nofel led-hunangofiannol, In and Out of the Goldfish Bowl yr un flwyddyn.

Mae gwaith ysgrifennu Rachel yn cynnwys detholiad o Lenyddiaeth: In And Out Of The Goldfish Bowl, Fresh Apples, Dial M For Merthyr a Sixteen Shades Of Crazy; Drama: I Sing Of A Maiden a Lemon Meringue Pie, yn ogystal â’r llyfr Loose Connections a chyfraniad i chwe blodeugerdd.

Mae Her y Chwe Llyfr y gwahodd darllenwyr llai hyderus i ddarllen chwech o lyfrau fel y llyfrau Quick Reads a chofnodi’r hyn y maent wedi’i ddarllen mewn dyddiadur. Cânt eu cefnogi ag anogaethau a’u gwobrwyo â thystysgrif wedi iddynt gwblhau’r her.

Dyma drydedd flwyddyn y prosiect y mae deuparth gwasanaethau llyfrgell y Deyrnas Unedig yn cymryd rhan ynddo, yn ogystal â cholegau, addysg oedolion, dysgu fel teulu, canolfannau plant, carchardai a gweithleoedd.

.