Prosiectau

Publishing Poetry

A hithau eleni yn ganmlwyddiant Dylan Thomas, cynigiodd y digwyddiad Publishing Poetry / Cyhoeddi Barddoniaeth amrediad da o berfformiadau barddoniaeth, gweithdai a’r cyfle i gael sesiwn un-i-un gyda golygydd barddoniaeth Seren, Amy Wack yn Neuadd Gwyn, Castell Nedd ar 1 Mawrth 2014.

Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke, a draddododd y ddarlith gyweirnod yn dathlu Cymru a’i beirdd. Yn cynnal gweithdai ar y diwrnod hefyd yr oedd Damian Walford Davies, Paul Henry, Emily Hinshelwood, Jonathan Edwards a Rhian Edwards.

Rhian Edwards oedd enillydd Llyfr y Flwyddyn 2013, ac enillydd gwobr John Tripp am Berfformio Barddoniaeth. Mae hi’n un o‘r beirdd prin hynny sy’n llwyddo i gau’r bwlch rhwng creu ar gyfer papur a’r llwyfan.

Mewn partneriaeth rhwng Menter Lenyddiaeth De Cymru, Llenyddiaeth Cymru, llyfrgelloedd Castell Nedd Port Talbot a Seren Books, bu’r diwrnod yn fuddiol i bawb â diddordeb mewn creu barddoniaeth a chyhoeddi eu gwaith, a cawsom oll gyfle i ddathlu ein diwylliant Cymreig ar ddiwrnod Dewi Sant.