Prosiectau

Barddoniaeth ar Fynd wrth i Ymweld â Lein Reilffordd Newydd

Fel rhan Brosiect Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd, mae pedwar ar ddeg o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Glyncoed yng Nglynebwy wedi bod am dro ar y lein reilffordd sydd newydd ailagor o Lynebwy i Gaerdydd gan gofnodi eu profiadau mewn barddoniaeth.

Dan arweiniad y bardd Peter Read, cafodd y bobl ifanc 10 i 11 oed o ysgol Gyncoed eu hannog i gynhyrchu taith liwgar o eiriau’n adlewyrchu’r gymuned a’r golygfeydd yr oeddent yn teithio drwyddynt, ar sail y trên ei hun a’u profiadau yn ystod y dydd.

Meddai Peter Finch, Prif Weithredwr yr Academi ar y pryd: “Rydym wrth ein bodd i barhau ein perthynas â Threnau Arriva Cymru drwy gynnig cyfle i ieuenctid Cymru ddysgu rhagor am eu gwlad a mynegi eu gobeithion a’u syniadau drwy gyfrwng ysgrifennu creadigol. Mae’r digwyddiad hwn gydag Ysgol Gynradd Glyncoed yn rhan o brosiect yr Academi, Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd.”

Meddai Gareth Jenkins, Athro yn Ysgol Gynradd Glyncoed. “Syniad gwych oedd cyfuno rhamant rhywbeth mor syml â thaith drên a harddwch ysgrifennu barddoniaeth. Roedd hynny’n gwbl amlwg yng ngwên y plant a’r farddoniaeth eithriadol a gynhyrchwyd ganddynt y diwrnod hwnnw.”

Meddai Geraint Morgan, Rheolwr Materion Cymunedol Trenau Arriva Cymru:
“Roeddem wrth ein bodd yn cynnig cyfle i’r plant deithio ar drên; dyna’r tro cyntaf i lawer ohonynt. Bydd wedi rhoi cyfle iddynt weld hynodion Glynebwy na allwch eu gweld ond o’r trên, yn ogystal â theimlo’r wefr o ymweld â’r brifddinas.”

Mae Trenau Arriva Cymru a’r Academi’n cefnogi datblygu llenyddiaeth ymysg pobl ifanc ar draws Cymru drwy gyfres o deithiau trên arbennig ar gyfer sgwadiau sgwennu i’r ifanc. Eu nod yw helpu plant sy’n mwynhau ysgrifennu ac sy’n dechrau ysgrifennu’n dda. Caiff aelodau eu henwebu gan eu hysgolion a’u dewis i ymuno â’r sgwad oherwydd safon eu hysgrifennu.

Ebbw Vale Train Poems

Through the Train Window

Horses munching their frozen grass lunch
People hurrying, rushing dashing to the train

Flowing water passes by
Dead leaves stand on cold bay trees

Branches bend like dripping hands
Rugby pitch without players frozen from the night before

Houses stand to attention like brick soldiers
Valleys shivering over the hills

River and water, rocks and trees
All over the tracks is how it seems

Dark tunnels come and go, spooky and cold
Telegraph poles take messages from here to there

Grey smoke forever thinning
Giant lorry flies through the big, never-ending sky

Slowing train, wheezing conductor waits to greet us
His breath swirling in the frozen air, painting icy pictures.

Group poem created by
Peter Read and the Children of Glyncoed Primary School
19 February 2008

What I see out of the Train Window

Houses standing to attention,
Trees swaying in the breeze,
Pylons standing nice and tall,
The sound of constant drumming,
Striped tickets orange and yellow.

Trees, rocks, bushes and branches,
I see as I pass by,
The driver breathing smoke,
As he greets the people going by.

Caitlin Harris

On the Train

On the train from Ebbw Vale
It is very exciting.
Going to your favourite restaurants
And shops expensive things on sale.
Watching rugby hoping we will win.
High rise flats climbing up to space
Builders building big houses and high towers
Fields of gold when sun beats down
Farmers doing work busy as can be
Big railways new and old
We’re back in Ebbw Vale
Know we have arrived
We’re getting off the train

Jesse Edwards and Connor Davies

Journey on a Train

Driver focusing on the tracks
Teal train running on diesel,
The sound of the train is a constant drumming
Three carriages full of people.

Striped tickets of orange and yellow
People chatting, babies crying,
Some are sleeping, some are talking
Some are looking through the window like a screen.

Telegraph poles stretching over the horizon
Trees dancing with the wind,
Streets coming, streets going
Towns announce their names,
Then they are gone.

Jade Morton and Bethan Copner

 

Gushing By

Different things gushing by,
Branches swaying fields freezing,
Motorway traffic rushing by.

Crackling pylons,
Marching across fields,
Like an army of electric troops.

Dirty green grass as we pass.
Tall brown trees
Standing in the breeze

Adam Watkins and Joseph Lewis

 

My Journey

Fluffy clouds in the sky
Birds flying so high
I like to watch them float by
The pitch I see is wet not dry.
I see the trees swaying by
The hills and mountains are so high,
The tunnels are dark like the night sky
They are so dark they make me sigh,
GET ME OUT, GET ME OUT, GET ME OUT
I cry

Casey Haines and Matilda Wood

 

On the Train

Beep beep go the horn clack clack go the wheels
People chatting babies crying
Houses smoking pigeons flying
Cold frost melting on the street
Fields brown and green
Mountains look down on the boys playing football
On the frosty fields planes shooting past.

Sarah Hayden

On the Train

People listening all the time to the
Music and the rhyme Adam
Joseph, Sarah, Jesse, They are
Noisy and they’re messy.

See the cows and the sheep
Munching grass as the train goes beep.

Clickity clack, Clickity clack
The train is not allowed to be slack
Beep beep goes the horn
Chatter chatter go the people
Drum drum go the wheels.

Look at the people moaning and groaning
Look at the people sleeping and peeping.

Samantha Thomas

.