Prosiectau

Grym y Chwedlau

Michael Harvey

Ym mis Mehefin 2011, arweiniodd y chwedleuwr a’r awdur o fri, Michael Harvey gyfres o weithdai gyda thair ysgol gynradd yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Creodd dros ddau gant o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Darren-las, Ysgol Fabanod Abercynon ac Ysgol Gynradd St Aloysius farddoniaeth a storïau yn archwilio themâu o Chwedlau Grimm.

Trefnwyd y gweithdai ar y cyd â Rheolwr Datblygu Cynulleidfaoedd Canolfannau Rhondda Cynon Taf i gysylltu â’r sioe Not So Grimm Tales a oedd yn cael ei pherfformio yn y Coliseum, Aberdâr. Roedd y gweithdai’n trafod rhai o’r chwedlau llai adnabyddus a gasglwyd gan y Brodyr Grimm gan gynnwys y Bachgen Lludw.

Cerdd a grëwyd gan Ysgol Gynradd Darren-las a ysbrydolwyd gan Y Bachgen Lludw:

My muddy skin is like the mud from the middle of the mountain

I have swirly hand patterns like inside an old oak tree

Your wet blood will stain my blade.

My blood sings like the lips of the princess

I have a beat like the crow’s wings

The flow of the stream

The running of the fox

Your blade will not hurt me..