Prosiectau

Newbridge Inclusion Centre

SWVLDO CCFC Patrick Jones 3 May 11 2

Crëwyd cyfres o gyfansoddiadau rap a gair llafar gan wyth o bobl ifanc (13-16 oed) dros gyfnod o chwe wythnos, gyda chymorth Partick Jones a Rufus Mustafa yng Nghanolfan Cynhwysiad y Trecelyn.

Mae’r ganolfan yn gyfleuster addysg arbennig i ddisgyblion gyda hanes o ymddygiad heriol yn y dosbarth; nid yn Nhrecelyn yn unig, ond yn cynnwys holl ysgolion Bwrdeistref Sir Caerffili. Mae’r bobl ifainc yn cael eu mentora a’u hannog gan grŵp o athrawon a staff ymrwymedig, yn cynnwys y Dirprwy Bennaeth Tony Gallagher. Fel actor a pherfformiwr ei hun, gyda angerdd am sgriptio, mae Tony Gallagher yn awyddus i annog gweithgareddau creadigol i blant y ganolfan, er mwyn cynyddu eu hyder, dyhead a sgiliau dysgu.

 “Rwy’ mor arbennig â diemwnt sy’n disgleirio fel y bydysawd”

Cafodd eiriau’r bobl ifanc eu recordio (linc isod) ynghyd â churiad gan Rufus Mustafa a Jamey Peace, cyn eu rhannu mewn seremoni gyflwyno yn ysgol Trecelyn yn ystod Gorffennaf 2015.

Dyma gipolwg o’r telynegai:

“Boxing in the ring

Makes me want to sing

I’m going to be the champion

I’m going to be the king.”

“I’m too good for this game

I’m like a special star

Shining in the sky

Not so far

I’m far off like lightning

Everyday I’m so frightening

I’m one thing; I’m exciting”

“My name is Jack

And I am a sprat

And everybody says I look like that

Is a skunk; is a punk,

Is a dirty little one

Look at him standing there

[…] Two feet tall

Look at this one-inch wonder

Looks like a sign of thunder…”

“I am all that I wish for

Winning the lottery

Dad coming home

Getting on well with my brother.”