Prosiectau

Golau Newydd ar Ben-y-bont ar Ogwr

Mari Lwyd

Ym mis Tachwedd 2008, bu 17 o drigolion lleol Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd rhan mewn gweithdai ysgrifennu creadigol a fyddai’n bwydo Prosiect Golau Newydd Pen-y-bont ar Ogwr a gyd-gysylltwyd gan dîm Datblygu’r Celfyddydau Pen-y-bont ar Ogwr.

Bu deuddeg o bobl ifanc o Ben-y-bont ar Ogwr yn cydweithio â’r bardd rap Aneirin Karadog i greu ymateb rap modern i ‘bwnco’ traddodiadol y Fari Lwyd. Perfformiwyd y rap newydd ar y prif lwyfan gyda churiad cefndir amlddiwylliannol gan y Bad Bikes Dhol Drummers o flaen cynulleidfa o 150 o bobl yng Nghanol y Dref, Pen-y-bont ar Ogwr.

Bu pump o ddinasyddion Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi ymddeol yn gweithio gyda’r bardd John Bilsborough i greu cerdd grŵp ar y thema Nadolig a’r Teulu. Cafodd y gerdd orffenedig ei ffilmio gan fyfyrwyr cyfryngau lleol o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr a’i thaflunio ar ffenestri siopau yn Dunraven Place ar 17 Rhagfyr fel rhan o’r prosiect Golau Newydd.

Roedd y prosiect yn bartneriaeth rhwng yr Academi; Datblygu’r Celfyddydau Pen-y-bont ar Ogwr; Wideload; Bad Bikes a Youth Works, Pen-y-bont ar Ogwr.

Wildmill rappers

Y Fari Lwyd Rap

Wildmill Youth and Aneirin Karadog

Yo, yo, yo bro I’m going with da flow Jo

And I’m layin it down coz I’m the best MC in town

I’m Gibby so you’d better get ready

Coz when I’m on the mic you’ll have to hold steady

I’m MC Brinny and I’m not here to sing

I’m rappin on the mic and I’m not here for the bling

I’m MC D and I’ll blow the amplifier

And I’m so hot the boom box is on fire

We’re knockin on the door listen up here’s the score

The Fari Lwyd is here so you’d better clear the floor

We’re on a mission for tradition Fari Lwyd is in position

We’re ready for transition New Year’s coming so listen

We’ve got the head of a horse but we’re not the mafia

It’s called the Fari Lwyd and we are the Taffia

We’re outside making shapes coz the Fari Lwyd’s a dancer

So come on open up and give us an answer

Mari Lwyd

Download a copy of Y Fari Lwyd Rap here:

MP3 (Audio) File 1317.23KB

.