Prosiectau

Wythnos Genedlaethol y Coed

Ym mis Rhagfyr 2013 fe wnaeth disgyblion o Ysgol Gynradd Pilgwenlly ymweld â Parc Belle Vue, Casnewydd i weithio gyda’r bardd Ric Hool i greu cerddi a ysbrydolwyd gan dirwedd y parc.

Edrychodd y disgyblion ar ddaearyddiaeth diwylliannol coed y parc, llawer ohonynt wedi tarddu o Asia, Tsieina, Awstralia ac Affrica. Fe wnaethant hefyd creu cerddi yn archwilio’r hanes sy’n gysylltiedig â hen goed a diwylliannau derwyddol hynafol sy’n gysylltiedig â hwy.

Gwahoddwyd y disgyblion yn ôl i barc Belle Vue ar 29 Tachwedd yn ystod Wythnos Genedlaethol y Coed i berfformio detholiad o’r cerddi i Swyddogion Addysg Lleol, Rheolwr y Parc, Cyfeillion Parc Belle Vue ac aelodau o’r cyngor lleol a’r cyfryngau. Fe wnaeth y disgyblion hefyd blannu coeden newydd fel rhan o’r dathliad.

Enghreifftiau o’r cerddi:

Oak Tree Memory

I remember a time when Guy Fawkes tried to blow up James 1st in parliament, The Gunpowder Plot.

I bear in mind the black rats brought the plague to London, the plague doctor, big hat, pointy stick, a long nose, scary creature.

I recall when the angry great fire burnt everything in its path, people running, houses falling, children dying, all because of a mistake.

Aman

Oak Tree Memory

I remember a time when the Germans attacked Britain in World War 2, many people lost their lives fighting for continued freedom.

I recall air raid shelters to protect people from the German bombs.

I think back to the destructive air raid sirens warning the people that the Germans were here.

Karan

Oak Tree Memory

I remember the horrible World War 2, Germany and Britain at war, explosions, people screaming, solders marching and air raid sirens.

I bear in mind the Great Fire of London where houses and buildings no longer stand, people dying and many mistakes made.

I recall Guy Fawkes plotting to blow up the houses of parliament, caught in the act, tortured until he told.

Teresa