Prosiectau

Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth

 

Dŵr Cymru yn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth â geiriau dyfrllyd a rhigymau ffiaidd

  • ‘Dŵr, Dŵr ym mhob man’ yw’r thema ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, ledled y D.U. ar y 3ydd o Hydref
  • Mae Dŵr Cymru yn cynnal diwrnod arbennig o farddoniaeth i ysgolion
  • Mae’n anelu at gyfuno diddordeb mewn barddoniaeth â dysgu am ddŵr a’r amgylched

Bydd disgyblion o Ysgol Pontshonnorton, Cilfynydd ac Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer ger Pont-y-pŵl yn cael y cyfle i greu eu geiriau dyfrllyd a rhigymau ffiaidd eu hunain, wrth i Dŵr Cymru helpu i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth eleni. ‘Dŵr, Dŵr ym mhob man’ yw’r thema ar gyfer 2013, ac mae’r cwmni wedi ymuno â Llenyddiaeth Cymru i gyflwyno diwrnod o weithdai barddoniaeth creadigol gyda Mab Jones a Rufus Mufasa.

Mae’r digwyddiad blynyddol hwn, a ddechreuodd yn 1994, yn anelu at gael miliynau o bobl ar draws y DU i ymwneud â digwyddiadau byw, gweithgareddau dosbarth, sgyrsiau, darllediadau a trydar. Bydd digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal ar draws y DU, yn cynnwys beirdd yn ysgrifennu o rheilffyrdd tanddaearol Llundain, a charcharu pedwar bardd Cymraeg dros nos gyda pen, papur, coffi a gorchmynion i greu 100 o gerddi newydd.

Mae digwyddiad Dŵr Cymru yn anelu at annog diddordeb mewn barddoniaeth ar yr un pryd a dysgu disgyblion am ddŵr a’r amgylchedd. Un o brif ymgyrchoedd addysg y cwmni ar gyfer 2013 yw Let’s Stop the Block, sy’n dangos sut y gall fflysio’r pethau anghywir achosi rhwystrau a llygredd. Felly, bydd y disgyblion yn cael cyfle arbennig i greu eu rhigymau ffiaidd iawn eu hunain am garthion a llygredd ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth.

Bydd y cerddi a grëwyd gan y disgyblion wedyn yn cael eu cyhoeddi fel poster a’u rhoi i’r ysgolion sy’n cymryd rhan yng ngweithgareddau Dŵr Cymru, yn ogystal â cael eu rhannu ar Twitter a Facebook.

Dwedodd Claire Roberts, Rheolwr Addysg Dŵr Cymru: “Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn i fod yn nodi Diwnod Cenedlaethol Barddoniaeth mewn ffordd mor hwyliog. Gyda dŵr yn thema eleni, bydd y gweithgareddau yma yn ffordd ardderchog i blant ddysgu am ddŵr, a sut gallynt amddiffyn eu hamgylchedd eu hunain drwy leihau risgiau llifogydd a llygredd.

“Mae Dŵr Cymru yn buddsoddi’n drwm yn eu gwasnaethau addysg er mwyn sicrhau bod y genhedlaeth nesaf yn gallu chwarae rhan mewn amddiffyn eu hamgylcheddau lleol rhag llygedd a llifogydd, yn ogystal â dysgu am sut i leihau’r cyfaint o ddŵr sy’n cael ei wastraffu. Mae ein gweithgareddau addysg yn helpu plant i fod yn llysgenhadon gwych, sydd wedyn y dychwelyd adref ac yn aml yn rhannu’r neges â’u rhieni, teidiau a’u neiniau.

“Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf mae dros 38,000 o disgyblion wedi ymweld ag un o’m 4 Canolfan Addysg, neu wedi derbyn un o’m gweithdai thematig fel rhan o’m cynllun allgyrraedd ysgolion.”

Dwedodd Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn: “Mae barddoniaeth a dŵr yn ddau bwnc sy’n hen gyfarwydd yng Nghymru, felly mae’n bleser gennym ymuno’r ddau gyda Dŵr Cymru i ysbrydoli pobl ifainc i ymchwilio a dathlu’r Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth hwn.”

Mr Gwallgo.

Mae Mr Gwallgo yn dod mas o’r ty bach,

Gwynto fel bresych wedi pydru a tail gwartheg afiach.

Diferu yn baw, dirlawn mewn drewdod, yn dringo allan o’r loo.

Gwallt Gwyllt llawn wet wipes, blagur cotwm, pysgod aur a didgeridoo.

Dolyr rhydd, trwy’r dydd,

Pwy sy’n mynd i achub ni?

Pwy sydd a’r fai?

Pwy sydd wedi creu’r sefyllfa?

Edrychwch yn y drych- “I’m grassing up my mother!!”

Ych a fi!

Creadur mochaidd

Hollol bawlyd

Gwynto’n gryf

Fel cewynnau cas

Brwnt Budr

Heb cywilydd.

OMG!

Ych a fi!

Llawn Llaid, Llwn Llaca fel malwoden,

Drewi, Drewi, carthffosydd byrlymu, mae’r pong yn problem!

Fel cinio ysgol ni,

Fel bresych Mamgu,

Fel traed Tadcu,

Dyma rap ni,

STOP! Cyn creu bloc yn y ty.