Prosiectau

Cymdeithas Dai Merthyr Tudful

Ym mis Medi 2012, bu pobl ifainc sy’n byw yn adeiladau Cymdeithas Dai Merthyr Tudful yn cydweithio gyda’r awdur a’r bardd lleol enwog Mike Jenkins.

Er mwyn gweddu i Ŵyl Fwyd y Fenni, creodd y grŵp gerddi a ysbrydolwyd gan fyw a bwyta’n iach. Cafodd y bobl ifainc y cynnig i ymweld â Gŵyl Fwyd y Fenni am ddim ar 16 Medi trwy gwrteisi’r Prif Weithredwr, Kim Waters.

Digwyddiad blynyddol yw Gŵyl Fwyd y Fenni sydd â chogyddion gwirioneddol gynhyrfus. Eu gorchwyl yw i’ch ysbrydoli, eich ysgogi a’ch annog i arbrofi, i fod yn ddewr ac i brofi rhywbeth newydd.

Mae’r ŵyl yn cynnwys dosbarthiadau meistr, blasu hyfforddedig a sgyrsiau ar fwyd, yn ogystal â dros ddau gant o arddangoswyr detholedig. Mae Llenyddiaeth Cymru wedi ymgymryd â’r prosiect yn y pum mlynedd diwethaf gan gynnal digwyddiadau gyda Ric Hool, Jeff Rees, Daniel Morden, y Bardd Llawryfog Carol Ann Duffy a’r Bardd Cenedlaethol Gillian Clarke.

Poems/Riddles

My name is a colour

I’m round

I’m the colour of the sun

I taste great

I can be juiced

I can be small or big

There are different names for me

My name is a colour

What am I?

What am I?

I start off green

The colour yellow is next

Then I sprout into red

When I’m at me very best

I can be used with pastry

Or with any jam

But with cream

I am very tasty.

Guess

I’ve got a yellow, browny face

But if you cut me open

Which I would not like

I will be yellow

I am sweet, but can be sharp

You can turn me into juice

What am I?

Potion

A handful of green grass

A dash of sharp orange juice

A squeeze of blueberry juice

A slug of cherry juice

A squashed kiwi

A drip of pulped strawberry

A pint of creamy milk

Mix it all together

Swallow quickly.

Eat fruit and be healthy

Juicy pineapple

Chunks, cubes, slices and rings too

Sweet as sugar.

My Apple

I love eating apples

They taste so nice

You can cook them, peel or

Best of all EAT them

You can add sugar

Crumble or custard

The apple that I ate

Was sooo good.

My favourite Fruit

I have a bright red face

From the sun

I have a green house

I have spots

All over my face

What am I?
.