Prosiectau

Atgofion o Barry

Barrybeach

Drwy gydol mis Chwefror 2015, mwynhaodd trigolion tŷ gwarchod newydd, Golau Caredig, yn Barry, Bro Morgannwg, gyfres o weithdai gyda’r bardd Francesca Kay. Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Prosiect Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd a Llyfrgell Barry. Rhodded y llyfrgell hen luniau o’r archif i;r prosiect, sydd yn dangos Barry a’r Fro Morgannwg drwy’r oesoedd. Rhannodd Francesca y lluniau gyda’r grŵp o 25 pobl yn eu Bore Coffi. Roedd yr albwm arbennig yn dangos traethau llawn pobl ar eu gwyliau; gwersyll Butlins; y Lilo, gyda nofwyr a gwerthwr hufen ia a chlwbiau ffasiynol o’r 60au a 70au ochr yn ochr i lluniau o Stryd Thomas gyda cheffyl a cherbydau ar ddechrau’r 1920au. Roedd un fenyw yn arbennig –  94 blwydd oed – ac yn cofio amser pan oedd y strydoedd yn dawel iawn, ac roedd yna lawer llai o dai ar hyd y traeth nag sydd yna nawr.

Kay, Francesca

Francesca Kay

Trefnodd y Prosiect Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd (SWLDI) y gweithdai gyda’r gobaith rhoi siawns i’r henoed yn dŷ gwarchod Golau Caredig i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol, newydd a cyffrous. Siaradodd y bardd Francesca Kay gyda grwpiau bach ac unigolion, cyn defnyddio’r geiriau a brawddegau fel deunydd i greu chwech gerddi. Bydd y cerddi yn cael eu harddangos gyda’r lluniau o’r archif yn Llyfrgell Barry a Golau Caredig i bawb cael gweld.

Rydym ni yn edrych ymlaen yn fawr at weld yr arddangosfa cyn bo hir! Tan hynny, dyma’r gwaith hyfryd sydd wedi cael eu hysbrydoli gan atgofion o Barry:

Food

Everything was delivered,

Boys on bicycles,

Butcher, baker, greengrocer,

Money in a twist of paper,

My Mam checking her list,

Food to last the week.

 

Damaged fruit to make pies,

Salted swordfish, the oils and juices for gravy.

 

Outdoors,

Chips in newspaper,

Salty, too hot to eat,

An ice cream on the beach,

With a little bit of crunchy sand.

 

Food tasted good then,

Sunday dinner was the best.

 

Outdoor Bathing

The old pool in Barry,

So slippery,

Freezing,

The sea came over and filled it,

You got into gritty water

Down six or seven steps.

 

Only a paddling pool really,

Temperature gauge telling you how cold.

 

Sun bathing,

Bright sunshine,

Thin shivery breeze.

 

 

On the Beach

Crowded?

Not a pinpoint between people,

A patch of sand,

Mam and Dad by the sea wall,

Sat under painted numbers so

We knew where they were.

 

I had a red swimsuit,

A donkey bit my sister.

 

Old Folk dressed in Sunday clothes,

Sat in deckchairs

In their caps and coats.

Playtime

Kids had freedom then,

Out all day,

No-one bothered us.

 

We didn’t have much,

But we had fun,

Shared what we had.

 

End of the day,

Foraging for bottles

to get the money back.

 

For sweets?

No – to give to Mam,

She’d buy something nice for tea.

 

Sunday Best

You didn’t wear it in the week,

Not even socks,

Just for Sunday,

Special occasions.

 

A new outfit for Whitsun

for the Chapel outing,

a dress,

a blazer,

oh – new shoes

so clean and stiff.

 

Everybody wore a hat,

They were smarter days.

The Knap, Moonlight Sonata

We would take the car,

Park for free,

Deckchair for nothing,

Sit down and read the paper.

 

Fish and chips,

Sunshine and sea breeze.

 

Imagine sitting on the beach

Watching the moon come up,

We’re all musicians.