Prosiectau

Cerddi Serch Parc Margam

Ar 14 Chwefror 2013, arweiniodd tîm Celfyddydau Cymunedol Castell-nedd Port Talbot ddiwrnod teuluol o ddigwyddiadau yn ystod y gwyliau hanner tymor. Ar ddiwrnod heulog yn bennaf, ond oer a chawodlyd ar brydiau, gwahoddwyd teuluoedd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau celfyddydol gan gynnwys: helfa drysor farddoniaeth, creu darluniau syml, gwneud cardiau San Ffolant a dylunio map llinell lliwgar o’u taith i Margam.

Arweiniodd Mike Church helfa drysor farddoniaeth ar y tir ger Castell Margam a’r Orendy. Fe wnaeth dros 100 o bobl fwynhau darganfod rhannau o gerdd Wordsworth, ‘I wandered lonely as a cloud’ a cherdd Brian Patten ‘A blade of Grass’. Enillodd yr helwyr llwyddiannus wobrwyon bychain, ynghŷd â chopi o’u cerddi personol eu hunain a gyfansoddwyd gyda Mike.

Cerddi a hwyluswyd gan Mike Church:

I love trees because they are colourful in autumn

And flowers that make you warm inside

I love chickens because they’re funny and they go cluck cluck

I love castles because Princesses might live in them

I love waterfalls when you put your hand under it and it almost gets washed away

But one thing I don’t like is spiders, because they scare the life out of me

By Leanne, Macey, Oscar, Megan, Hollie and Joshua

I love reading books and I read every day

I love doing homework

I love swimming, drawing and colouring in

I love dancing

I love watching raindrops racing down the windscreen of the car

I hate listening to One Direction because that makes me want to kill

Group poem

I love rolling down a hill

I love playing football and sliding in mud

I love eating pasta

I love Zulus in a big swarming army

I love jumping up and down on a trampoline

I love walking through a castle and pretending to be a Princess

I love opening presents just for me

Group poem

But one thing I really don’t like is eating brussel sprouts.

I love jumping in the autumn leaves

I love watching flowers grow in the spring

I love bouncing on the trampoline

I love watching birds swoop down

I love watching my children playing together

I love watching babies blowing raspberries

But the things I really don’t like are peas and broccoli, people pulling my hair

and my older brother doesn’t like death in the news.

Ava, Ffion, Isaac, Joseff, Elijah and Claire