Prosiectau

Greu Nofel Graffeg eich hun!

Dros y pedwar wythnosau diwethaf, yn cuddio yn y llyfrgelloedd ysgol a thre Bont-faen, mae pobl ifanc wedi bod yn brysur iawn yn creu nofelau graffeg anhygoel, gyffrous, rhyfeddol a llawn wreiddioldeb.

Illustrating storyboards

Yn brysur yn creu stori newydd!

Diolch i’r gefnogaeth o’r Rhys Davies Trust, arwainodd tim animeiddio o Gaerdydd o’r enw Turnip Starfish y gweithdy. Dysgodd Turnip Starfish darlunwyr ac artistiaid proffesiynol sydd wedi mynd ymlaen i weithio a’r ffilmiau enwog Disney a Pixar. Llwyddodd grŵp bach, dethol o 9 disgyblion o Ysgol Uwch Bont Faen –  11 – 17 oed – i greu bwrdd delweddau unigol mewn jyst pedwar sesiwn. Roedd y storïau yn gynnwys llawer o gymeriadau amrywiol; gymeriadau sydd wedi cael eu hysbrydoli gan nifer o ffilmiau, animeiddiadau a chomics diddorol. Hefyd, roedd yna lawer o gymeriadau hollol newydd – fel ci drwg sydd yn dwyn arian o’r banc, lladdwr cyfresol dychrynllyd, ac skateboarder sydd yn gallu hedfan dros bennau’r tai…

Yn y sesiwn cyntaf, cafodd y bobl ifanc dosbarth sylfaenol mewn ddarlunio –  sut i ddarlunio dwylo, traed a chyrff, er enghraifft, (pwy a wir fod ein torso’r rhy’n hyd a’r coesau?), cyn iddyn nhw ddechrau ar ei bydoedd ffuglennol eu hun.

CowbridgeComics

Roedd y nofelau graffeg wedi cael eu casglu a chyhoeddi mewn llyfr go iawn, er mwyn i’r awduron ifanc yn gallu rhannu ein straeon ffantastig gyda ein teulu a ffrindiau nhw – a phawb arall hefyd!