Prosiectau

Cariad, Casineb a Llyfrau Bach

IMG_2106

Dros gyfnod o chwe wythnos, bu’r bardd Francesca Kay yn arwain prosiect celfyddydol a llenyddol gyda phlant Canolfan Addysg Glan-y-Nant ym Mhengam. Fe ddyluniodd y plant 6 – 11 oed lyfrynnau hyfryd a oedd yn cynnwys rhestr o’u hoff a chas bethau. Buont yn addurno’r llyfrau gyda darnau o farddoniaeth, printiau a darluniau. Roedd ‘Hoff Bethau’ yn cynnwys pysgota ac ysgytlaeth siocled, a’r ‘Cas Bethau’ yn cynnwys chwiorydd sydd yn ‘gyrru ti lan y wal’, loris swnllyd, trenau gwichlyd, a phobl sydd yn dringo llithrennau.

Cafodd y gweithdai eu trefnu gan Dîm Datblygu’r Celfyddydau, Caerffili, a Menter Datblygu Llenyddiaeth De Cymru Llenyddiaeth Cymru. Uned Cyfeirio Disgyblion yw Canolfan Addysg Glan-y-Nant. Mae’r ganolfan yn cynnig addysg amgen ar gyfer plant sydd ag ymddygiad heriol yn y dosbarth. Gyda chymorth ac ysbrydoliaeth gan Francesca Kay, bu i’r plant ddarganfod brwdfrydedd ar gyfer ysgrifennu trwy gymysgedd o gelfyddydau, crefft a phrintio.

IMG_2087  Francesca_Kian