Prosiectau

Llythrennedd Olympaidd

Cynhaliwyd marathon creadigol ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar y cyd â Llenyddiaeth Cymru gydag wythnos o ddigwyddiadau i geisio ysbrydoli gwelliannau mewn llythrennedd gan ddefnyddio’r ethos Olympaidd.

Cynhaliwyd y rhaglen Llythrennedd Olympaidd yn ystod Wythnos Addysg Oedolion (14 Mai – 18 Mai), ac roedd yn cynnwys cyfleoedd i bobl o bob oed a gallu ddysgu caru llenyddiaeth.

Cafodd plant fwynhau chwedleuwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg mewn nifer o lyfrgelloedd ar draws y fwrdeistref, ac anogwyd oedolion hefyd i gymryd at themâu’r wythnos a meithrin eu gwybodaeth a’u sgiliau llythrennedd.

Roedd themâu’r wythnos yn cynnwys y Blynyddoedd Cynnar, Teuluoedd, Ysgolion, Cymunedau, a chyrhaeddodd y digwyddiad benllanw gyda lansio Strategaeth Sgiliau newydd ar draws pob un o wasanaethau’r cyngor.

Cyflwynodd Mererid Hopwood, Michael Harvey a Mike Church amrywiaeth o weithdai rhyngweithiol ar draws y fwrdeistref yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn helpu i hyrwyddo cariad am oes at ddarllen, ysgrifennu a llenyddiaeth. Roedd y gweithdai yn cynnwys cynrychiolwyr o’r un ar ddeg o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg, yn ogystal â llyfrgelloedd Bargoed a Rhisga sydd newydd eu hadnewyddu.

Meddai’r Rheolwr Datblygu Cymunedol, David Phenis, “Mae’r prosiect Llythrennedd Olympaidd yn ffordd arloesol o ennyn diddordeb ein trigolion gan ledaenu’r brwdfrydedd Olympaidd.”

Cerddi:

Ystrad Primary School with Mike Church

The Suitcase

Go and open the suitcase

Maybe inside will be

A bomb ticking away

Or a giant lightening- breathing grizzly bear

Maybe you will find

A rubber duck

Or maybe

Nothing at all.

Go on open the suitcase

Maybe it will

Be a portal to another world

Or maybe you will find

A money-growing tree

Go on open the suitcase

Maybe you’ll find

A viper’s fork

Or half man, half pig

Maybe there will be

Water but nothing gets wet

Maybe you’ll find the devil’s tail

Or a tiny escalator for clones

Go on open it

Maybe there’s a stopwatch waiting to start World War 3

Or the shadowy figure of death himself

You might find the mayor himself or herself

Or perhaps the bubonic plague

Maybe there will be a royal family on a balcony waving

Or a white horse desperate to be ridden

Go on open the suitcase

Find planet Mars and a milky way

Or maybe it’s Pandora’s Box

You might discover the Jabberwock

Or the very hand that wrote this poem

Go on open the suitcase

There maybe uncertainty crying to get out

Or an undiscovered flower

There maybe a scrabble board searching for its destiny

Or somebody’s dream

Maybe there’ll be a magical magician’s hat and a touch of magic

Or a pair of ruby slippers

Go on open the suitcase

We want to see what’s in there

It’s old, it’s tatty and you want to have a look

We’ve come up with ideas let’s see if we’re right.

No don’t ever open that suitcase

Let’s leave it as an unsolved mystery.

Olympic Games

I wish there was an Olympic event for queuing – the British would win every time

Or gold medals were given out for not missing an episode of Eastenders

I wish there was an Olympic event

For sleeping until one o’clock in the afternoon

Or for biting your nails

Or not tidying your bedroom

I wish gold medals were given out

For staying up all night

Or for beating my friends at make-believe games

Or eating all the chocolate in the house

I wish you could win a gold medal

For doing absolutely nothing at all

Or for playing all night on your X-Box

I wish I could get a gold medal

For winding my little sister up

Or for hating Justin Bieber

Or just for ignoring everybody

I wish there was an Olympic event

For talking non-stop nonsense for hours

Or for wearing the same socks for two months non stop

I wish medals were dished out

For saying ‘I’m bored’

Or for playing a 54 hour mindcraft marathon

I wish you could win a gold medal

For being ginger

Or for being able to fly on a plane to Majorca

I wish they gave out gold medals

For shopping of any kind whatsoever

Or for being very annoying

Or for talking to my Dad about a book

Or for being the richest player in a game of Monopoly

Wouldn’t it be great if there were gold medals for everyday events

As we can’t all be Olympic athletes

Better still why don’t they just hand out

Gold medals at birth

And we’ll all grow up as winners!

Park Primary, Gilfach Bargoes & St Gwladys with Mererid Hopwood

Poetry Olympics

In the poetry Olympics

The sentences sail

The syllables swim along

I watch the letters jump up high

And I surf on a beautiful song

I throw a rhyme

With a rhythm in my hand

I walk a mile with words

I jog my imagination and

Skip my ideas

And I bend the Olympic band

I run my alliteration

All along the track

I fence with inspiration

And then it’s time to go back.

Poems created with Michael Harvey

gwelais  afalau yn llygaid y dylluan

clywais y gwynt yn chwythu trwy wallt y cawr

teimlais ddewrder y glowyr yn canu yn fy nghalon

I saw apples in the owl’s eyes

I heard the wind blowing through the giant’s hair

I felt the courage of the miners singing in my heart

hwyl fawr rwy’n mynd i dy golli di

dy wallt tawel lliw cnau castan

yn arnofio yn yr awyr

hwyl fawr rwy’n mynd i dy golli di

dy lygaid glas sydd yn disgleirio

fel glo yn yr heulwen

hwyl fawr rwy’n mynd i dy golli di

dy lais yn crynu fel telyn yn yr eira

Good-bye I’m going to miss you

your quiet hair the colour of conkers

floating on the wind

Good-bye I’m going to miss you

your blue eyes that shine

like coal in the sunlight

Good-bye I’m going to miss you

your voice shaking like a harp in the snow

Gwelais y lliwiau gwahanol

yn y gemau caled

yn disgleirio

fel sêr y gaeaf

Teimlais y sudd llysnafeddog a’r hadau

un cuddio tu ôl i’r croen

a’r aur yn llithro trwy fy mysedd

Clywais sŵn y gyllell yn hollti’r bwmpen

darnau aur yn bwrw yn erbyn eu gilydd

trysor yn canu wrth gwympo ‘ir llawr

I saw the different colours

in the hard jewels

shining like winter stars

I felt the slimy juice and seeds

hiding behind the skin

and the gold  sliding through my fingers

I heard the sound of the knife splitting the pumpkin

gold coins hitting against each other

treasure singing as it falls to the floor

.