Prosiectau

Roald Dahl 100 yn y Big Pit

Big Pit Takeover

Ar ddydd Llun 21 Tachwedd 2016, ‘meddiannwyd’ y Big Pit gan ddisgyblion blwyddyn 6 Ysgol Bryn Onnen a thrawsnewidiwyd rhan o’r amgueddfa i fod yn gartref pwrpasol Yr CMM fel rhan o Ddiwrnod Meddiannu Kids in Museums. Bu Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru a’r rapiwr ac addysgwr hip-hop Rufus Mufasa yn helpu’r plant i ryddhau eu creadigrwydd trwy weithdai wedi’u hysbrydoli gan Roald Dahl. Wedi dadansoddi eu breuddwydion drwy greu Jariau Breuddwydion, gweithiodd y disgyblion ag Anni i greu cewri dychmygol â geiriau, cyn troi eu creadigaethau i farddoniaeth rap gyda Rufus.

Uchafbwynt y dydd oedd addurno’r dynwaredwr tanddaear, ‘King Coal’, gyda Jariau Breuddwydion lliwgar gan ddynwared ogof Yr CMM a pherfformio a recordio cerddi.

Datblygwyd y digwyddiad mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru fel rhan o Gynllun Datblygu Llenyddiaeth De Cymru a dathliadau Roald Dahl 100 Cymru’r sefydliad. Bydd Llenyddiaeth Cymru yn cefnogi gweithdai ysgrifennu pellach yn yr Ysgol.

Datblygwyd y prosiect hwn mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

rsz_20161121_141619