Prosiectau

In Parenthesis

 

Trwy gydol Chwefror ac Ebrill 2016 derbyniodd aelodau Sgwadiau Sgwennu’r Ifainc yng Nghaerffili, Casnewydd a Torfaen gyfres o weithdai ysgrifennu creadigol gyda’r bardd Rhian Edwards a’r chyfansoddwraig Helen Woods fel rhan o brosiect cysylltu â’r gymuned In Parenthesis Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae opera newydd, In Parenthesis, wedi ei gomisiynu i ddathlu pen-blwydd y Cwmni Opera yn 70 ac i gofio canmlwyddiant Brwydr y Somme. <https://www.wno.org.uk/event/parenthesis>

 In Parenthesis yw addasiad y cyfansoddwr ifanc, Iain Bell, o gerdd epig y bardd ag arlunydd David Jones. Cynhelir perfformiadau yn ystod haf 2016 (Mai-Gorffennaf) yng Nghaerdydd, Birmingham a’r Tŷ Opera Brenhinol yn Llundain.

Yn y gweithdai archwiliwyd: y Rhyfel Byd Cyntaf a gwrthdaro; hanes teuluol a threftadaeth; hanes barddoniaeth a cherddoriaeth yn y ffosydd (gan gynnwys Sosban Fach, y gan enwog Gymraeg); cwmnïaeth gyd-ganu emynau a chaneuon eraill mewn cyfnodau peryglus a diobaith; a thraddodiadau clywedol canu a hunaniaeth Gymreig o wahanol rannau o Gymru (a’r Cymry Llundain). Bu’r grwpiau’n ymchwilio eu hanes teuluol (1914-18) ac yn ysgrifennu cerddi, rhyddiaith a geiriau caneuon yn seiliedig ar aelodau o’u teuluoedd.

Bydd y libretos bychain a grëwyd fel rhan o’r prosiect cysylltu â’r gymuned yn cael eu perfformio gan gantorion y Cwmni Opera yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 3 Mehefin 2016.

 Cerdd ar y cyd Sgwadiau Ysgrifennu Torfaen a Casnewydd   

The ring of a gunshot,

Echoed by another, another.

Watching in horror,

We coward in the bushes

As he ripped out the pin.

My ears ring with the cacophony

Of helpless screams, broken cries.

The enemy sprints towards me.

A duel of bayonets, the hiss of a blade,

An empty, bloody hole,

A statue remains.

 

Loneliness stalks me through the forest.

Thick canopy, no light seeping through.

The rain attaches itself, drenched, drowning.

Mud crawls up my limbs like a slow worm,

Burying my battered body, brittle, useless.

A metre feels like a mile.

My shoes falling to shreds.

I can smell the damp grass.

My coat as heavy as a corpse,

Heavy as a tank. My heart ripped,

A clean break. I hold my breath,

See its heat in the air.

 

My bloodshot eyes swell

With the salt of tears, all cried out.

Fog blurs my vision.

The metallic taste of blood.

The ground is smothered

In the lifeless and writhing.

Everything is spiralling

In this cobwebbed mind.

The pattering of rain,

the squelch of mud,

The only satisfaction,

An eerie silence curdling.

 

Smoke fills the air, burnt amber, charcoal grey.

As long as the sky remains suspended,

My sweet boy, Dear You, we share that at least.

I could sleep for the rest of my days

And wake to a bowl of something warm,

Where everything’s not broken,

Breaking or washing away,

A fire to dry my clothes, warm my bones,

Take me home.

 

I have begun to see you walking around,

My sweet boy, but when I try

To touch you, you disappear

 

Cerdd ar y cyd Chaerffili

Silence turns into cackling laughter.

Thick smoke slithers through the sky

like a dragon’s tail.

Bare trees, fallen ferns

Burn in the distance

Twitching like spiders’ legs.

Tears dripping from his eye.

It may have been just rain.

Shards of water thundering down

Drip drop. Drip drop.

The smell of dirt and rotten wood.

Rain enters my wounds.

The dark fog chatters, collapsing rocks.

Pain burns through my stomach.

It looks like scrambled up letters.

The rain, the weighted blistering rain.

Enemy trenches only  a football field away.

My brothers in arms drop before my eyes.

Slaughtered, mowed down by the pounding machine guns.

I could feel my body getting heavier,

My eyes slowly closing.

I can’t sleep properly.

The long coat sucks in the rain.
It gets heavier and heavier.

I’m hoping I’m still alive.

Their undying cries for help.

A fellow soldier resting comfortably

Across a severed tree.