Prosiectau

Cyfundrefn Farddoniaeth Fyd-eang Tref Farddoniaeth y Fenni

GPS 1

Tref lawn geiriau

Ar 29 Mehefin 2009, teithiodd 14 o ddisgyblion Blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd Ystruth, Blaenau, Gwent i’r Fenni i weithio gyda’r bardd Ric Hool fel rhan o’r Prosiect Cyfundrefn Farddoniaeth Fyd-eang (Global Poetry System – GPS).

Bu’r disgyblion yn casglu geiriau ac ymadroddion o ganol tref y Fenni ac yn creu cerddi allan ohonynt. Mae cannoedd os nad miloedd o eiriau o’n cwmpas yng nghanol unrhyw dref; geiriau hysbysebu, cyfarwyddiadau, arwyddion ffordd, enwau strydoedd, enwau busnes …. cymaint o eiriau mewn cynifer o feintiau a lliwiau.

Roedd yr ymweliad yn cynnwys mynd draw i Waterstone’s y Fenni lle cafodd pob plentyn lyfr yn rhodd gan y siop, a lle darllenodd un o’r gweithwyr, Peter Davies ei hoff gerdd, Pangur Ban i’r grŵp. Ymwelodd y disgyblion hefyd â Llyfrgell y Fenni lle buont yn llunio eu cerddi. Rhannodd Julia Rogers, gweithiwr Blynyddoedd Cynnar a Claire Cross, Rheolwr y Llyfrgell ddwy o’u hoff gerddi â’r disgyblion.

Mae GPS yn un o brif brosiectau llenyddiaeth Canolfan Southbank ar gyfer Gemau Olympaidd 2012. Wrth olrhain barddoniaeth Prydain, mae’n cynhyrchu archif fyw o’r wlad. Bydd casgliadau newydd bob blwyddyn yn ychwanegu at yr adnodd ar lein, ac mae posibiliadau ei ymestyn yn rhyngwladol. Bydd hefyd yn cryfhau cysylltiadau a chydweithredu rhwng sefydliadau llenyddiaeth ac artistiaid yn y DU gan roi cyfle i gydweithio â’i gilydd ar brosiect. Mae’n gobeithio ymchwilio i dechnoleg GPS a chymryd rhan ar lein, a gwthio ffiniau sut y gall y cyhoedd fwynhau’r casgliad i’r eithaf.

Gall defnyddwyr GPS lwytho i fyny ffotograffau, geiriau ysgrifenedig, fideo, a recordiadau sain sy’n cyfleu barddoniaeth lle, ac yna ddweud wrth y byd ymhle y mae, drwy ei dagio â lleoliad ar y map ar lein.

Os hoffech fod yn rhan o GPS a dod yn un o arloeswyr y wefan, ewch draw i’r wefan hon am ragor o wybodaeth:

http://gps.southbankcentre.co.uk/

Cerddi:

 

 

gps 2

Poems:

SALE!

Into the shops

Sale!

Sale!

Computers & phones

French fries & frogs

Cats & dogs

Buildings & shops

Sale!

Sale!

Everything & everyone

(the hammer comes down)

SOLD!

By a Y6 pupil, Ystruth Primary School

Abergavenny

Mountains, markets & more

This is a public place

A thought for today

‘Be there for your community’

Magic Moments

A new religion for hair

Green light for cinema

Bumble & Bucket

Hen & Chicks

Get connected

Abergavenny in Bloom

A cut-up collaborative poem

from words & phrases found

in Abergavenny by Ystruth Primary Y6 pupils

GPS 3

Soldiers

Guns, spears, shields

Protective clothing

People killed

A victory won

People defeated

Soldiers that survive

Show medals of bravery

Go home to their families

Tell tales to forget

Their memories

by a Y6 pupil, Ystruth Primary School

reflecting on commemorative plaques

in St Mary’s Church, Abergavenny

Where the Streets All Have Names

Out of breath

Pant Street

Mr Angry

Cross Street

Old habits

Monk Street

All things sold

Market Street

Motorists’ favourite

Park Street

Got no dough

Baker Street

Wash your face

Flannel Street

Chess piece

Castle Street

God save the …

Queen Street

A cut-up collaborative poem

based on Abergavenny street names

by Ystruth Primary Y6 pupils

GPS 4.