Prosiectau

Gillian Clarke a Beirdd Aberdâr

swvldo_gillian__judy_sept_11_photos_003.jpg_web.jpg

Daeth dros drigain o bobl i noswaith o ddarlleniadau gan Gymdeithas Farddoniaeth Aberdâr gyda Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke ddydd Iau 8 Medi 2011 yn Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr.

Sefydlwyd swydd Bardd Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2005 gan yr Academi – yr Asiantaeth Genedlaethol er Hyrwyddo Llenyddiaeth a Chymdeithas Llenorion Cymru. Cefnogir y swydd gan gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gwyneth Lewis oedd Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru yn 2005, ac fe’i dilynwyd gan yr Athro Gwyn Thomas yn 2006. Gillian Clarke yw’r trydydd bardd i gymryd y swydd.

Ganed Gillian yng Nghaerdydd a bellach mae’n byw yng Ngheredigion. Mae’n fardd, yn ddramodydd, yn olygydd ac yn gyfieithydd. Mae’n diwtor ysgrifennu creadigol llawrydd ac astudir ei barddoniaeth gan fyfyrwyr ledled Prydain. Mae wedi teithio’n helaeth gan roi darlleniadau o farddoniaeth a darlithoedd, ac mae ei gwaith wedi ei gyfieithu i ddeg o ieithoedd. Mae ei chyhoeddiadau’n cynnwys y teitlau canlynol, At the Source (Carcanet) ac A Recipe for Water (Carcanet), yn ogystal â Collected Poems (Carcanet), Five Fields (Carcanet) a Making Beds for the Dead (Carcanet).

Meddai’r Athro Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru: “Mae Gillian Clarke wedi mireinio ei chrefft artistig sylweddol i greu, dros y blynyddoedd, gorff o farddoniaeth sy’n trafod hanfodion mewnol anghenion cyffredinol dynoliaeth ac elfennau allanol penodol yr hyn sy’n gwneud Cymru’n unigryw, ei syniad hi o Gymru, sy’n grud i’r hanfodion hynny. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n falch o noddi’r awdures nodedig hon, ein trydydd Bardd Cenedlaethol”

.