Prosiectau

Penwythnos Cer i Greu – Lansio Book Creu

Fel rhan o benwythnos Cer i Greu y BBC, fe gydweithiodd Llenyddiaeth Cymru â Llyfrgelloedd Bro Morgannwg i lansio Book Creu yn Llyfrgell Llanilltud Fawr. Dyma fath gwahanol o glwb llyfrau sy’n canolbwyntio ar weithgaredd creadigol yn ogystal â darllen. Thema’r cyfarfod cyntaf oedd nofelau graffeg. Arweiniwyd y sesiwn gan y dylunydd Osian Grifford (www.osiangrifford.com) a’r bardd ac awdur Mike Church. Gyda’u cymorth hwy fe lwyddodd y clwb greu eu ‘zines’ eu hunain – nofel graffeg wyth tudalen y gallwch ei lunio ar un dudalen o bapur A3.

Crëwyd straeon o bob math gan gynnwys Humpty Dumpty oedd yn cicio pobl oddi-ar ei wal, bugail oedd mewn peryg am ei fywyd wedi i’w braidd droi’n filain, a llyfr sy’n cipio straeon a’u cadw dan glo rhwng y cloriau.

I ddarganfod rhagor am Book Creu, cysylltwch â Llyfrgell Llanilltud Fawr ar: 01446 792700 / LlantwitMajorLibrary@valeofglamorgan.gov.uk

Photo 02-04-2016, 15 15 20 websize

Photo 02-04-2016, 15 45 34 websize