Prosiectau

Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia – Grŵp Ffrindiau

Poetry With Friends

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia, fe fu’r bardd a’r argraffydd Francesca Kay yn gweithio gyda chleifion gyda dementia oedran cynnar yng ngrŵp ffrindiau Ward Sant Barruc yn Ysbyty’r Bari. Casglwyd eu geiriau, ynghyd â geiriau gan staff Ysbyty Prifysgol Llandochau, i ffurfio darnau o farddoniaeth oedd yn adlewyrchu cymhlethdod atgofion y rheiny sy’n cael eu heffeithio gan ddementia. Roedd y prosiect yn rhoi llais a mynegiant creadigol i’r cleifion, oedd yn ei dro yn cyfrannu tuag at eu hurddas a’u teimladau o hunanwerth. Bu staff yn elwa o’r prosiect hefyd gan ganfod ffyrdd newydd o gyfathrebu gyda’u cleifion. Roedd y farddoniaeth yn rhan o arddangosfa ‘Threads: Memory in Focus’ oedd yn archwilio natur lifol a chymhleth y cof. Roedd yr arddangosfa ar agor i’r cyhoedd hyd at 1 Mehefin 2016. Bu’r gweithgaredd o gymorth i gynyddu lles y cyfranogwyr a chreu mwy o gydlyniad cymunedol a chymdeithasol trwy gynnwys teulu’r cleifion fel rhan o’r prosiect.

20160524_165514 20160524_165522 20160524_16552820160524_165546