Prosiectau

Amser Ychwanegol gyda Dreigiau Gwent

Ym mis Mawrth 2008 bu saith o fyfyrwyr a dau aelod o staff tîm OASIS Blaenau Gwent ar ymweliad deudydd â Dreigiau Gwent yn Rodney Parade fel rhan o’r Cynllun Amser Ychwanegol.

Prosiect addysg a chwaraeon yw Extra Time a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae’n rhoi profiad gwerthfawr i bobl ifanc sy’n cwblhau’r cwrs ynghyd â chymwysterau penodol sy’n eu helpu â’u cynlluniau am yrfa yn y dyfodol ac yn eu helpu i fod yn fwy heini o ganlyniad i’r cyfleoedd helaeth i gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae’r cwrs yn cynnwys gweithgareddau magu cymhelliant a hyder fel cyfweld â chwaraewyr y Dreigiau.

Trefnwyd yr ymweliad fel rhan o gynllun newydd yr Academi ar gyfer y Cymoedd. Cafodd y bechgyn gyfle i gyfweld ac ysgrifennu adroddiadau ar chwaraewr y Dreigiau, Colin Charvis yn ogystal â chymryd rhan mewn nifer o weithgareddau cydlynu a drefnwyd gan y Rheolwr Cymunedol, Mike Sage. I ddod â deuddydd cyffrous i ben, gwahoddwyd y grŵp i weld gêm derfynol timau dan 20 Cymru a’r Eidal.

.