Prosiectau

Bwyta’ch Geiriau

O fis Gorffennaf hyd fis Medi 2008 ymunodd dros gant o oedolion a phlant o Grŵp Dysgu Annibynnol y Fenni, y Grŵp Cychwyn Cadarn ynghyd â phlant o ysgol Deri View â sesiynau ysgrifennu creadigol cerddorol a rhyngweithiol gyda’r beirdd Ric Hool, Jeff Rees aMike Church i gysylltu â Gŵyl Fwyd y Fenni ym mis Medi 2008.

Roedd y gweithdai’n rhan o brosiect partneriaeth rhwng yr Academi, Adventa, Gŵyl Fwyd y Fenni, Cychwyn Cadarn a Dechrau’n Deg y Fenni, Addysg Gymunedol Sir Fynwy a Chymunedau yn Gyntaf.

Cafodd cyfranogwyr eu hannog i archwilio a chreu cerddi, storïau, caneuon a hwiangerddi’n ymwneud â bwyd. Bu ymarferion yn ystod mis Awst a ddechrau mis Medi a chafodd y cyfansoddiadau hyn eu perfformio ar Brif Lwyfan yr Ŵyl ar dir castell y Fenni ar ddiwrnod bendigedig o braf ddydd Sadwrn 20 Medi 2008.

Dywedodd Ric Hool, ‘Weithiau, yn unigrwydd ysgrifennu cerdd, byddaf yn anghofio gallu barddoniaeth i gysylltu â phobl mewn ffordd gymdeithasol. Yn y gweithdai ac yn yr Ŵyl, gwnaed yr union gysylltiad hwnnw’n effeithiol iawn.’

Meddai Jeff Rees, ‘Er mor wahanol oedd y tri grŵp a gymerodd ran yn y gweithdai a’r perfformiad, mi wnaethon nhw i gyd weithio’n galed i gynhyrchu cyfraniad gwerthfawr. Roedd Ric a minnau’n falch iawn o lefel y cyfraniad a wnaethant.’

Meddai Cychwyn Cadarn, ‘Roedd Cychwyn Cadarn yng Nghanolfan Acorn y Fenni yn falch iawn o groesawu llenorion i ymweld â’u diwrnodau gweithgaredd dros wyliau’r haf. Buon nhw a staff Cychwyn Cadarn yn ymarfer hwiangerddi â chysylltiad â bwyd gyda’r teuluoedd, gyda’r nod o gysylltu hyn â’r Ŵyl Fwyd. Ddydd Sadwrn 20 Medi, ymddangosodd grŵp o blant bach a’u rhieni ar lwyfan The Dome yng Nghastell y Fenni i gynnig eu datganiadau o rai rhigymau a chaneuon traddodiadol – a rhai heb fod mor draddodiadol: profiad cyffrous i bawb a chysylltiad gwerthfawr rhwng teuluoedd ifanc yr ardal a’r ŵyl.’.