Prosiectau

Trosedd yw’r Bwriad

Criminal Intent

Ddydd Sadwrn 14 Tachwedd 2009, Trosedd yw’r Bwriad a dyna aeth â bryd yr Academi gyda’u Cynhadledd Ysgrifennu am Drosedd (Criminal Intent) i’r Cymoedd yn y Fenni, fel rhan o Gynllun Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd.

Daeth 80 o bobl i ddathliad yr Academi o waith awduron trosedd Cymru yn y genres Ffuglen Trosedd a Gwir Drosedd, gydag amrywiaeth o sgyrsiau a gweithdai cyffrous gan gynnwys: ymchwil a chreu cynllun stori, gwaith gyda charcharorion, ysgrifennu llên ddirgelwch ganoloesol a sut i greu llofrudd.

Cynhaliwyd y gynhadledd ym Mhriordy’r Santes Fair, y Fenni rhwng 10.00 y bore a 4.00 y prynhawn. Cyflwynodd Syr Trefor Morris, cyn Brif Arolygydd yr Heddlu EM dros Gymru a Lloegr, ddiwrnod cyffrous o weithdai, paneli trafod a chyflwyniadau gan gyfoeth o awduron, ysgrifenwyr sgriptiau ac artistiaid creadigol talentog, gan gynnwys Katherine John, Bernard Knight, Caspar Walsh, Glen Peters, Simon Hall, Graham Hartill, Simon Lewis, Anita Flowers, Lindsay Ashford a Phil Forder.

Bu’r diwrnod yn gyfrwng i ddenu a dathlu doniau ysgrifennu creadigol pobl o bob oed a gallu. Roedd yn ffenest siop i’r cyhoeddwyr o Gymru, Accent Press a Parthian Books ac yn cynnig cyfle i ddarganfod rhagor am drosedd fel genre, sut i gael cyhoeddi eich gwaith a chyrraedd y cyhoedd sy’n darllen.

Dyma rai sylwadau gan gynrychiolwyr:

‘Diddorol iawn a llawn gwybodaeth.’

‘Testunau a gweithdai rhagorol.’

‘Wedi mwynhau’r lleoliad a’r cinio yn fawr. Rhagorol, llawer rhagor gobeithio.’

‘Mi wnes i fwynhau’r cynnwys, yn arbennig strwythur y nofel ac ymchwil ar gyfer nofel hanesyddol.’

 

 

Criminal Intent

Simon Lewis  Sir Trefor  Caspar Walsh 

Glen Peters Graham Hartill Lindsay Peters

Katherine John Phil Forder Simon Hall

Anita Flowers Bernard Knight.