Prosiectau

Dysgwyr yn Ysgrifennu Cymraeg Creadigol

IMG_0973  IMG_0970

Mewn partneriaeth gyda Datblygu Celfyddydau Torfaen a Choleg Gwent Pontypwl, cafodd grŵp o ddysgwyr Cymraeg cyfle i dorri rhydd o lyfrau gramadeg, geiriaduron a phrofion geirfa am fis. Cawson nhw gyfle i ysgrifennu yn Gymraeg am hwyl. Arweiniodd Bardd Plant Cymru Aneirin Karadog ac awdur Gwennan Evans pedwar gweithdy – yr un yn canolbwyntio ar farddoniaeth, y llall a rhyddiaith.

Meddodd Mair Turner, Coleg Gwent: “Llwyddodd ein dysgwyr i greu pethau gwbl wych!”

Dyma flas bach o beth wnaethon nhw:

Un peth cwl am Bontypwl

Coleg Gwent wrth gwrs

Cartref adran iaith y nefoed

Calonogi pawb i gynnal sgwrs

Ac yn yr Haf dwy fil a phymtheg oedd

Ffynnon o Gymraeg farddonol.