Prosiectau

Chris Riddell a Huw Aaron yn y Riverfront

©Sioned a Nia

©Sioned a Nia

Yn ystod arddangosfa fwyaf CDLlDC yn 2016, cafodd 350 o ddisgyblion blwyddyn 5 o ysgolion Caerffili, Castell-Nedd Port Talbot, Casnewydd, Torfaen a Bro Morgannwg, gyfle i fwynhau sioe ryngweithiol llawn hwyl gan Chris Riddell, Awdur Ieuenctid y DU, a’r dylunydd Cymreig Huw Aaron yn y Riverfront, Casnewydd ar ddydd Mawrth 8 Tachwedd 2016.

Cafodd ddisgyblion y cyfle i gyfarwyddo Chris a Huw wrth i’w dyluniadau ddod yn fyw ar sgrin fawr y llwyfan. Cafwyd cyfle i wrando ar Chris a Huw yn sôn am sut iddynt fynd ati i greu gyrfaoedd ym myd dylunio – gan ddangos fod gyrfa yn y celfyddydau yn gyraeddadwy ac yn wobrwyol. Wrth gwrs, bu’n rhaid i Huw a Chris arwyddo cannoedd o lyfrau hefyd.

© Sioned a Nia

© Sioned a Nia

riverside-78_30247105054_o

© Sioned a Nia

© Sioned a Nia

© Sioned a Nia