Prosiectau

Carol Ann Duffy
 Taith y Cymoedd

Carol Ann Duffy

Ddydd Gwener 24 Hydref 2008, cafodd cant a deg ar hugain o fyfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd fwynhau darlleniadau cyffrous gan y bardd adnabyddus, Carol Ann Duffy ar wibdaith undydd o amgylch Cymoedd y De.

Yn ystod y dydd, bu Carol Ann yn trafod detholiad o’i cherddi â myfyrwyr, gan gynnwys gwaith sydd ar hyn o bryd yn cael ei astudio fel rhan o’r maes llafur Safon Uwch. Cafodd disgyblion o Ysgol Gyfun y Cymer, Porth ac Ysgol Gyfun Caldicot glywed llais bardd – yr ymadroddion, y seibiau, y pwyslais – a mwynhau dirnadaeth o ddarnau nad oeddent wedi eu profi o’r blaen ac eithrio fel cerddi ar dudalen. Roedd Carol Ann yn fwy na hapus i ymateb i geisiadau i ddarllen cerddi arbennig, ac i ateb cwestiynau gan y disgyblion ynglŷn â sut a pham yr oedd yn ysgrifennu.

Roedd y digwyddiad olaf, yn Llyfrgell Abertridwr ar y nos Wener yn cynnwys darlleniadau a thrafodaeth â’r bardd o Ferthyr, Mike Jenkins. Denodd y sesiwn gynulleidfa werthfawrogol iawn o fyfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd.

Mae Carol Ann Duffy wedi darllen yn ne Cymru ar nifer o achlysuron ac mae hi bob amser yn mwynhau beirniadaeth werthfawrogol y cynulleidfaoedd a gwres yr ymateb.

Mike Jenkins

.