Prosiectau

Curiadau Bocsio

Mae hanes hir i focsio yn y Cymoedd. Pwy all anghofio buddugoliaethau diweddar Joe Calzaghe a’i deitlau byd? Ynghyd â Howard Winstone, mae’n dilyn yn olion traed Jim Driscoll, Jimmy Wilde a Thomas Thomas, a roddodd Gymru ar y map bocsio yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif.

Y gwanwyn hwn bydd yr Academi a WNO MAX yn dechrau ar brosiect arloesol yn y Cymoedd i ennyn diddordeb paffwyr gwryw a benyw mewn gweithgareddau ysgrifennu creadigol a cherddoriaeth.

Ym misoedd Chwefror, Mawrth ac Ebrill 2009 bu Swyddog Datblygu Llenyddiaeth yn y Cymoedd yr Academi’n cydweithio â’r awdur a’r cyn focsiwr Louise Walsh (Fighting Pretty, Seren 2008). Cynhaliodd Louise gyfres o sesiynau newyddiaduraeth greadigol ar sail profiadau personol o fywyd a bocsio yn y Cymoedd.

Yn dilyn hynny, bu’r bocswyr yn gweithio gyda’r cyfansoddwr, Peter Swaffer-Reynolds: yr offerynnydd taro, Dave Danford a’r cantorion, Katy Trehearne, Laura Pooley ac Andy Morton i osod eu geiriau i gerddoriaeth a pherfformio. Rhythm a drymiau oedd y prif guriadau cefndir i’r perfformiad. Llwyfannwyd y perfformiad cyntaf yn y cylch bocsio yng Nghampfa Gelli-gaer ddydd Mawrth 28 Ebrill.

Mae’r Academi a’r Cwmni Opera ill dau’n chwilio am ffyrdd o wneud y celfyddydau creadigol yn rhan o ffordd o fyw naturiol ym myd chwaraeon. Mae’r ddau sefydliad yn ceisio uno serch at gymryd rhan yn y campau â chariad at iaith a cherddoriaeth chwaraeon.

Mae’r prosiect Curiadau Bocsio (Boxing Beats) yn ffordd ddychmygus o gysylltu chwaraeon ag ysgrifennu am y campau. Mae gan focsio hanes cyfoethog ac mae rhai llenorion ardderchog wedi creu ffuglen a newyddiaduraeth wych. Mae’r prosiect hwn wedi defnyddio gwybodaeth ymarferwyr lleol a’i mynegi ar y dudalen a thrwy gerddoriaeth. Mewn ffordd debyg, mae prosiectau gyda Scott Quinnell, Surf Cult a Dinas Caerdydd wedi darganfod ffyrdd o ddisgrifio mewn geiriau rywbeth sy’n aml yn cael ei fynegi’n reddfol ac yn gorfforol yn unig.

Meddai Louise Walsh:

‘Yn Curiadau Bocsio mae tri diwylliant dosbarth gwrthgyferbyniol, sydd eto’n debyg o ran eu hanian ddramatig a phwerus yn cael eu tynnu at ei gilydd i greu rhywbeth hollol unigryw.

‘Rwy’n meddwl y bydd y bocswyr o Gymru, yr Academi ac Opera Cenedlaethol Cymru’n cael rhagor allan o hyn nag y maent yn ei ddychmygu.

‘Gallai’r Academi a’r Cwmni Opera, wrth annog bocswyr i archwilio dulliau mynegiant eraill, gael eu synnu gan y cyfoeth o leisiau a storïau personol sy’n gorwedd ychydig o dan wyneb y gamp arw hon.’

Caneuon:

We Had Good Times

Andrew Bloomer

Bradley smiled at my smile

Because I lost my front teeth

But I think we learnt how to box

Before we learnt how to speak

Though it be tough, it be tough,

We had good times

We were proper live wires

With guts like concrete

But I think we learnt how to box

Before we learnt how to eat

Though it be tough, it be tough,

We had good times

We fought paupers and army

I fought Prince Naseem

But I think we learnt how to box

Before we learnt how to dream

Though it be tough, it be tough,

We had good times

I watched Bradley fight title

Who push-punched him down

Deep into a coma

They said he may not come round

I said Bradley, be tough

We’ll have good times

They lowered his coffin

The weight push-punched me down

Felt battle scarred and worn

Said farewell to Bradley alone

It be tough sometimes, it be tough

To remember the good times.

High Noon

Gary Cooper

They always play the same hand

When I roll into town

And this gunslinger’s burden

It begins to weigh me down

Reputation proceeds me

But I know for sure somehow

That if I weren’t a fighter

They’d have seen me killed by now

My name might be Gary Cooper

But this picture ain’t High Noon

Judge, I say, I’m innocent

I’m asking seriously

A pro fighter on the high street

Town trouble comes to me

But I’ll keep up the fighting

As they seek me out time on time

Devil will have to wait his turn

At the back of this small-town line

And I can’t believe they haven’t learnt the lesson

And I can’t believe they think they’ll win

I can’t get how many times I show ‘em

And it’s still not sinking in

My name might be Gary Cooper

But this picture ain’t High Noon

Judge, I say, I’m innocent

I’m asking seriously

A pro fighter on the high street

Town trouble comes to me

They always play the same hand

When I roll into town

This gunslinger’s burden

It begins to weigh me down

Canvas Blue

Jack Jones

That night

I boxed Keiron Daley

Danced sweeping lines

In slip soled boots

And jabbed and crossed

Three rounds I fought

And three I lost

Left feeling true canvas blue

That night

I couldn’t sleep

Longed for a different outcome

In the inky black

Feeling angry and crossed

At the three rounds I’d fought

And the three that I lost

Left feeling true canvas blue

Last night again

I boxed Keiron Daley

Eight months older

On the canvas blue

Judges dotted and crossed

Of the three rounds we fought

All three Keiron lost

Bet he’s left feeling true canvas blue

Last night

I slept soundly

In comforting, exhausted joy

In the returning night

Trained no matter the cost

So the rematch we fought

Would be three rounds he lost

Left victorious upon true canvas blue.

Welcome Me Home

Lauren Price

I look at my watch and know the register’s called

It’s all been explained and my teacher’s been told

I’m here on the continent as matters unfold

Taking on giants and plundering gold 

I stand and deliver with Amazon Queens

I may be a kid but I’m nobody’s fool

This fearless at this age must be breaking some rule

But I’ll take all your medals and show them at school

But I do wish my grandparents were there in the crowd

It’s for them that I’d fight to the ends of the earth

To the last ends of making them proud

I’m a battle-maid school-girl

And I feel like I’ve grown

And my nana’s hung banners

To welcome me home

I stand and deliver with Amazon Queens

I may be a kid but I’m nobody’s fool

This fearless at this age must be breaking some rule

But I’ll take your all medals and show them at school

But I do wish my grandparents were there in the crowd

It’s for them that I’d fight to the ends of the earth

To the last ends of making them proud

I’m a battle-maid school-girl

And I feel like I’ve grown

And my nana’s hung banners

To welcome me home

There’s Nothing

Keiron Williams

You’re asking for downsides

That’s disloyalty

You get it yourself

You won’t get it through me

There’s nothing not to like about boxing

Now, ask me what I like

And I’ll give you a list

But I’ll not make up

What doesn’t exist

You ask someone else

I’ll not be the key

You get it yourself

You won’t get it through me

There’s nothing not to like about boxing

Now, ask me what I like

And I’ll give you a list

But I’ll not make up

What doesn’t exist

You get it yourself

You can’t get it through me

There’s nothing not to like about boxing

I’m Hooked

Garin Jones

I’m sucking for air in the red stream

Like gold fish, pink salmon

The bell rings

I’m hooked

I wriggle away as

Towelled round

My cheeks are smeared

With thin crimson glue

He holds fast

Stick it to him, son

Keeping this battle raging

What do you feel?

What do I feel?

It hurts and its painful

But I don’t care

I’m sucking for air in the red stream

Like gold fish, pink salmon

The bell rings

I’m hooked

.