Prosiectau

Darlunio Bettws

Fel rhan o brosiect Cyngor Casnewydd, Darllen Bettws, fe gynhaliodd Llenyddiaeth Cymru weithdy creu nofel graffeg i’r cyhoedd yn Llyfrgell Bettws o’r enw Darlunio Bettws.

Yn ystod y gweithdy bu’r bardd a’r awdur Mike Church a’r darlunydd Osian Grifford (www.osiangrifford.com) yn helpu teuluoedd ifanc i greu straeon darluniadol gwreiddiol. Gan ddefnyddio gemau cyfrifiadur a bywyd bob dydd yn Bettws fel ysbrydoliaeth, aeth y cyfranogwyr ati i greu bwrdd stori yna ymlaen i greu’r stori ddarluniadol ar dudalen A3. Trwy blygu’r dudalen yn dactegol, crëwyd y llyfryn Poo City Rollers, stori am siwrne pram ar hyd palmentydd llawn baw ci gan geisio osgoi baw adar o’r awyr yn ogystal.

Making a zine web size

Bettws zine web size